Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© vcraft aeronautics
Elektronikproduktion |

VCraft Aeronautics bygger Sveriges nya militära drönare

Två Gripenveteraner har utvecklat och tillverkat en prototyp på ett eldrivet flygplan – sex meter långt och med fem meters spännvidd.

Grundarna ser både militära och civila användningsområden för sina framtida eldrivna flygfarkoster. Men idag jobbar man med ett provflygplan i en verkstadshall i Stockholmsområdet.

VCraft Aeronatutics AB har varit verksamma sedan 2021 men har hållit en låg profil och valt att inte göra så mycket väsen av sig.

– Det är med avsikt vi inte annonserar vår verksamhet här. Vi vet att det finns illvilliga aktörer som är intresserade av den här sortens verksamhet, säger Johannes Johansson, en av bolagsgrundarna, till NyTeknik under ett besök.

Han fortsätter att berätta att man dels velat arbeta ifred men även att bakgrunden från  försvarssektorn, som bekant inte är så vokal, spelat in i det hela.

Företaget befinner sig just nu i en fas där man har en flygfarkost, eller en farkost som snart går att flyga med. Det är ett så kallat vertikalstartande elflygplan eller evtol som det kallas.

Målet är en produkt som ska kunna erbjuda en räckvidd på drygt 100 kilometer, en topphastighet på 460 km/h och som ska kunna bära en nyttolast på 200 kg – inklusive personerna ombord i den tvåsitsig cockpiten. Men bolaget utvecklar även en obemannad version av farkosten, dock med något bantad prestanda. Drönarversionen ska enligt grundarna klara av en räckvidd på 70 kilometer och kunna hantera en nyttolast på cirka 100 kg, skriver NyTeknik.

Provflygplanet fungerar som en demonstrator för både den bemannade och den obemannade versionen. Totalt fyra motorer, varsin sida om nosen och två baktill, driver den nuvarande farkosten, men den färdigutvecklade versionen är tänkt att ha hela åtta motorer.

Fördelen med evtol är just att man kan hantera start och landning som en helikopter, på en yta stor som två parkeringsrutor, samtidigt kan man snabbt och energieffektivt ta sig framåt som ett vanligt vingförsett flygplan.

Grundarna Peter Jansson och Johannes Johansson arbetade tillsammans med under många år på Försvarets materielverk och tar med sig flera erfarenheter från JAS 39 Gripen,

– JAS står ju för jakt, attack, spaning – alltså att samma flygplan ska kunna lösa en hel rad uppgifter i olika roller. Det är få civila flygplan som har den möjligheten, men här bygger vi en flexibel grundplattform för en mängd olika uppdrag, med hard points där man kan hänga på yttre last, säger Johannes Johansson till NyTeknik.

Farkosten skulle kunna utrustas med allt från spaningskapslar, störpoddar till olika vapensystem.

Peter Jansson berättar för NyTeknik att bolaget har kontakt med det amerikanska flygvapnet, men att man i första hand vill stötta Sverige.

Men det är inte bara militära tillämpningar som är på horisonten för VCraftAeronautics, ärven civila tillämpningar som kraftledningsövervakning, kartering inom jord- och skogsbruket eller att snabbt kunna ta sig fram dit ambulanser har svårt nå ses som potentiella användningsområden.

Bolaget säger till tidningen att de har kontakt med flera potentiella kunder, som kommuner och regioner, och då norrut.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2