Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson
Teknik |

Forskningssatsning ska bidra till utvecklingen av 6G

Vetenskapsrådet och Vinnova har fått i uppdrag att genomföra en satsning som ska stärka grundforskning, tillämpad forskning och innovation inom sjätte generationens trådlösa system, det vill säga 6G. Totalt vigs 390 miljoner kronor till satsningen.

I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen en ny forskningssatsning för utveckling av nästa generations trådlösa system – nu ska Vetenskapsrådet och Vinnova sjösätta satsningen.

Utvecklingen av 6G har påbörjats. Forskningen är dock fortfarande i sin linda men den sjätte generationens nätverk förväntas innebära förbättrad hastighet, förbättrad databearbetning, sömlös anslutning och avsevärt minskad fördröjning.

Vetenskapsrådet och Vinnova får i uppdrag att planera, genomföra och följa upp forskningssatsningen om 6G. Syftet är att långsiktigt bidra till att stärka Sveriges position som en ledare för forskning och innovation inom trådlösa system, öka svenska företags konkurrenskraft på området och samtidigt stärka förutsättningarna att delta i internationell forskningssamverkan. 

– Kraven på trådlös teknik har ökat stadigt. Regeringen bedömer att det finns ett stort behov av forskning och innovation om 6G för att Sverige ska kunna gå i täten för teknikutvecklingen och vara drivande i arbetet med en global standard för 6G-system. Stärkta förutsättningar för samverkan mellan forskare från andra länder som ligger i framkant är avgörande för bland annat standardisering och kontinuerlig utveckling, säger utbildningsminister Mats Persson i ett pressmeddelande.

Satsningen beräknas omfatta totalt 390 miljoner kronor under åren 2024–2026, varav Vetenskapsrådet tilldelas 140 miljoner kronor och Vinnova 250 miljoner kronor.

– Säker och robust digital infrastruktur är helt avgörande. Det är avgörande för vår konkurrenskraft, för den gröna och digitala omställningen, såväl som för vår strategiska självförsörjning. Sverige är redan nu en världsledande telekom-nation, men behöver växla upp för att behålla den positionen, tillägger energi- och näringsminister Ebba Busch.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2