Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Easee
Elektronikproduktion |

Vad händer med Easees laddboxar?

Vad händer efter den 14 mars när företagets åtgärder ska vara införda? Kommer ägarna att kunna fortsätta använda laddboxarna då?

Den 14 mars är sista dagen för återrapportering av hur elsäkerhetsriskerna i laddboxarna Home och Charge från norska Easee har eliminerats. Det betyder dock inte att varje enskilt exemplar ska vara klart, men arbetet bör vara pågående och åtgärden ska vara tillräcklig, skriver Elsäkerhetsverket.

Efter att den svenska myndigheten mottagit Easees återrapportering kommer man att göra bedömning av hur de påpekade riskerna har omhändertagits. Elsäkerhetsverket menar att det är  sannolikt att denna bedömning kan ta några veckor –  beroende på informationens omfattning.

Beroende på vad bedömningen visar kan bli så att Elsäkerhetsverket också måste invänta den pågående processen i Förvaltningsrätten – för vilken förhandlingar är inplanerade under slutet av april. När dessa förhandlingar är avslutade kommer även att dröja ytterligare några veckor innan rättens beslut kommer.

”Elsäkerhetsverkets uppfattning är att de åtgärder som hittills har redovisats inte är tillräckliga för att eliminera konstruktionens elsäkerhetsrisker. Elsäkerhetsverket bedömer att de identifierade bristerna inte innebär en omedelbar fara för liv och egendom, men riskerna ökar allteftersom produkten åldras,” skriver myndigheten.

Man är dock noga med att påpeka att ägare kommer att kunna fortsätta att använda laddboxarna, men att användare ska vara uppmärksamma på larmsignaler från utrustningen och annat som kan indikera fel.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons