Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 05 augusti 2003

Anoto stämmer privatperson i USA

Anoto gör gällande att personen ifråga har använt sitt patent till att på ett otillbörligt sätt ingripa i Anoto:s affärsrelationer.

Vidare begär Anoto att domstolen ska fastställa att Anoto inte gör intrång i patentet samt att patentet är ogiltigt. Efter att Anoto lämnat in stämningen lämnade personen ifråga in en handling till domstolen som kan uppfattas som en avsikt att genstämma Anoto för patentintrång. "Det är alltid tråkigt när förhandlingar måste föras i domstol, men när ny teknologi kommersialiseras är detta tyvärr ganska vanligt. Min uppfattning är att Anoto har en mycket stark position i denna tvist, men naturligtvis hanterar vi alla ärenden av denna typ med största omsorg och försiktighet", säger Örjan Johansson, VD, Anoto Group AB. Anoto har immaterialrättsförsäkringar som förväntas täcka den största delen av rättegångskostnaderna i fall som detta.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2