Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Aspocomp
Mönsterkort |

Aspocomps försäljning minskade 17% under 2023

Den finska mönsterkortstillverkaren rapporterar att nettoomsättningen för helåret minskade med 17 procent till 32,3 miljoner euro. Under årets sista kvartal visade sig vara ett tufft kvartal för Aspocomp vars nettoomsättning minskade med 42 procent.

Mikko Montonen, vd för Aspocomp, menar att 2023 var ett utmanande år för Aspocomp. En svag efterfrågan inom flera av mönsterkortstillverkarens kundsegment, försvagad produktmix och en tillfällig processstörning i produktionen under det sista kvartalet, påverkade nettoomsättningsutvecklingen för Aspocomp .

För helåret 2023 uppgick nettoomsättningen till 32,3 miljoner euro, en minskning på 17 procent från 39,1 miljoner euro under 2022. Rörelseresultat landade på  -1,7 miljoner euro, jämfört med 4,5 miljoner euro året innan. 

Orderingången för året minskade med 22 procent till 21,4 miljoner euro, och Orderstock vid utgången av rapportperioden uppgick till 10,5 miljoner euro, minskning med 27 procent från 2022.

Mikko Montonen säger att den svaga efterfrågesituationen återspeglades särskilt inom segmenten för halvledarindustrin, telekommunikation och industriell elektronik. Kundsegmentet Automotive gick dock starkt och försäljningen ökade när komponentbristen som härjat inom branschen lättade. Inom Security, Defence and Aerospace minskade nettoomsättningen jämfört med fjolåret, men det finska bolaget såg fortfarande en aktiv efterfrågan inom segmentet.

– Det finns redan tecken på att halvledarmarknadscykeln vänder mot tillväxt, men frigörandet av höga lagernivåer i olika delar av värdekedjan sker i etapper. Därför förväntas också efterfrågan på företagets produkter återhämta sig successivt under 2024. På längre sikt är halvledarindustrins tillväxtutsikter fortsatt goda i takt med att digitaliseringen fortskrider, till exempel med spridningen av AI-tillämpningar, säger Mikko Montonen i bokslutskommunikén.

Inflation och räntor, svag ekonomisk utveckling, osäkerheten från Ryssland och globala handelspolitiska spänningar kommer att påverka marknaden och verksamheten för Aspocomp och bolagets kunder under 2024. Aspocomp bedömer att efterfrågan inom halvledarsegmentet gradvis kommer att återhämta sig från och med första halvåret 2024, samtidigt som höga lagernivåer frigörs inom olika delar av värdekedjan. Men, för att investeringarna ska ta fart i flera av Aspocomps kundsegment måste konsumenternas efterfrågan förbättras och räntorna sjunka. Den finska mönsterkortstillverkaren räknar dock med att efterfrågan kommer att återhämta sig gradvis under 2024.

Aspocomp uppskattar att omsättningen för 2024 kommer att öka jämfört med 2023 och att rörelseresultatet förbättras från fjolåret. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons