Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© aaa test lab
Komponenter |

KTH, Chalmers och Lund vill stärka svensk halvledarförmåga

Evertiq har tidigare rapporterat om hur Sverige har som mål vara en ledare i den gröna omställningen inom den europeiska elektronikindustrin år 2036 – för att detta ska kunna realiseras krävs en starkare halvledarförmåga inom landet.

Att den gröna omställningen kräver elektronik är helt klart. Därför måste ett antal framtidsutmaningar lösas om målen ska nås till 2036. Hållbarhetsfrågan måste mötas, kompetensbristen lösas, värdekedjorna stärkas och spetskompetensen fördjupas. Och trots att halvledare är så viktiga i denna ekvation, har både Sverige och EU halkat efter inom området.

Tre svenska lärosäten, nämligen KTH, Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola, går nu samman för att tillsammans med företag inom industrin stärka landets kompetens och infrastruktur för halvledarteknik.

– Vi står väl rustade att med gemensamma krafter bli en stark partner för nästa steg i EU:s chipssatsning. Vi tre lärosäten både kompletterar och stärker varandra, säger Anders Söderholm, rektor för KTH i ett gemensamt pressmeddelande från lärosätena.

Under pandemin skrev Evertiq spaltmeter om den globala halvledarbristen som grusade flera industrier med leveransproblematik. För att undvika att hela industrier stängs ner som de gjorde under pandemiåren lanserades flera halvledarfrämjande rättsakter världen över, och EU var inget undantag. Med initiativet European Chips Act siktar man på att 20 procent av världens tillverkning ska ske inom unionen år 2030. Här hemma i Sverige planerar Vinnova att som en del av initiativet finansiera etableringen av ett nationellt kompetenscentrum för halvledare.

Nu går KTH, Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola nu samman för att stärka kompetensförsörjningen och tillgången till forskningsinfrastruktur i landet. Lärosätena står i dagsläget för majoriteten av svensk utbildning och forskning inom halvledarområdet.

Mer konkret vill man utbilda medarbetare i små och mellanstora företag och startups i tekniken och det mjukvarustöd som används vid utveckling av halvledarsystem. Samtidigt vill man även förenkla tillgången till pilotlinor.

– Våra tre lärosäten vill arbeta tillsammans för att stärka konkurrenskraften i svensk industri och samhälle för digitalisering, säkerhet och den gröna omställningen. I en orolig värld skapar vi oberoende och bidrar till att säkerställa tillgång till kritiska komponenter i Europa, säger Erik Renström, rektor för Lunds universitet i pressmeddelandet.


Svensk elektronikindustri har tidigare beskrivits som en nyckelaktör i övergången till en digital och hållbar framtid. Under tidiga december förra året lanserades den ”Svenska elektronikindustrins Agenda 2.0”. Enligt denna ska vårt avlånga land vara en ledare inom den gröna omställningen i Europa år 2036, och agendan stakar ut hur denna målsättning ska nås. Under Evertiq Expo Malmö 23 maj kommer Anna Wibom, programchef för Smartare Elektroniksystem, berätta mer om denna vägledande agenda.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2