Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Heart Aerospace
Elektronikproduktion |

Vinnova satsar 160 miljoner på flygteknisk forskning

Vinnova satsar på att stärka flygteknisk forskning för att klara av de utmaningar som flygområdet står inför. Inom Nationella flygforskningsprogrammet (NFFP) görs en riktad satsning på samarbetsprojekt inom flygteknik mellan industri och lärosäten eller forskningsinstitut.

Flygteknik är en högteknologisk sektor som kräver ständig innovation för att möta kraven på säkerhet, effektivitet och hållbarhet. Vinnova menar att genom att bygga en stark, nationell flygteknisk kompetens ökar både exportmöjligheter och arbetstillfällen inom högkvalificerade områden.

– Genom att investera i forskning och innovation inom flygteknikområdet kan Sverige och vår flygindustri hålla sig konkurrenskraftig på den globala marknaden, säger Anne Lidgard, Vinnovas ledamot i programrådet för NFFP i ett pressmeddelande.

Sverige har haft en stark position inom flygteknik, men de närmaste decennierna står området inför en rad utmaningar. Inte minst omställningen till klimatneutralitet ställer nya, radikala krav på teknisk utveckling. Även osäkerheten i omvärlden och krig i närområdet har en stor påverkan på det flygtekniska området och nästa generations militära flygsystem.  

Man menar att en stärkt flygteknisk kompetens ökar vår förmåga att med kraft arbeta mot att utveckla hållbara lösningar. För att ytterligare främja förnybara bränslen, el-, samt vätgasdrift för flyg, finns ett tydligt behov av att bygga och utveckla kompetens för en fossilfri utveckling. Genom att investera i forskning och innovation kan Sverige och vår flygindustri hålla sig konkurrenskraftig på den globala marknaden.

Satsar 160 miljoner på flygteknisk forskning våren 2024

Under våren är en utlysning öppen från Vinnova i samarbete med Försvarsmakten med finansiering för Sveriges fortsatta utveckling av flygteknisk forskning och innovation. Syftet med utlysningen är att stärka svensk flygindustris konkurrensförmåga och bidra till den fortsatta uppbyggnaden av svensk flygteknisk forskning, utveckling och innovation inom de områden där mer kompetens behövs.  

Projekten ska genomföras i aktivt samarbete mellan industri och lärosäten eller forskningsinstitut.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons