Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 08 augusti 2003

Ökad vinst för OEM

OEM Internationals resultat efter finansnetto för andra kvartalet 2003 ökade till 13,9 MSEK (7,6).

OEM visar ökad vinst I delårsrapporten meddelas att försäljningen minskade jämfört med förra året till 360 MSEK (389). Resultatet för sex månader blev 31,7 MSEK (16,3). Omsättningen minskade till 750 MSEK (786). - Trots att försäljningen ännu inte vänt uppåt redovisar vi kraftigt förbättrat resultat, säger koncernchef Jörgen Zahlin. Vi kan konstatera att vårt effektiviseringsarbete, exempelvis utveckling av produktsortiment och ökad samordning mellan bolagen i grupperna, börjar ge resultat. Koncernen har under första halvåret minskat antalet genomsnittligt anställda från 717 till 644. Grupp Elektronik, där bland annat Egevo Elektronik och Pronesto ingår, står för den största omsättningsminskningen. Bolagen har påverkats negativt av den fortsatta nedgången i branschen. Grupp EP, där Cyncrona och Jubo Mechatronics ingår, har fått vidkännas de största förändringarna under det gångna året. Gruppen har ökat försäljningen och kraftigt reducerat sin förlust under första halvåret. Grupp Automation visar svag efterfrågan i främst England och Italien, medan de svenska, finska och polska bolagen ökar omsättningen. Effektiviseringar gör att resultatet fortsätter att öka. - Osäkerheten i marknaden gör att vi väljer att inte lämna någon helårsprognos, säger Jörgen Zahlin. Vi står emellertid väl rustade när vändningen i konjunkturen kommer.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1