Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson
Elektronikproduktion |

Ericssons program för regelefterlevnad certifieras

Telekombolaget Ericsson meddelar att den oberoende observatören för regelefterlevnad som utsågs av det amerikanska justitiedepartementet, Department of Justice (DOJ), under juni 2020 i samband med bolagets uppgörelse av tidigare överträdelser, har intygat att Ericssons antikorruption- och regelefterlevnadsprogram uppfyller kraven.

Certifieringen är ett villkor för att avsluta observatörens granskning och av avtalet (Plea Agreement) med DOJ, något som förväntas ske senast den 2 juni 2024.

Observatörens roll har under de senaste fyra åren varit att omfattande granska, utvärdera och testa alla aspekter av företagets globala antikorruption- och regelefterlevnadsprogram och interna kontroller. För att kunna fullgöra sina uppgifter har observatörsteamet haft full tillgång till företagets styrelse, ledning, anställda, och insyn i koncernens globala verksamhet och bokföring.

“Denna certifiering är en viktig och oberoende verifiering av Ericssons betydande framsteg för att stärka regelefterlevnad och kontroller sedan överenskommelsen med DOJ ingicks 2019. Ericssons fortsatta globala teknikledarskap och innovationkraft, tillsammans med ett etiskt beslutsfattande och effektiv riskhantering, gör oss mycket konkurrenskraftiga. Detta är ett positivt steg mot att avsluta den oberoende observatörens granskning, vilket förväntas ske samtidigt som avtalet (Plea Agreement) med DOJ löper ut efter fullgörandet av de återstående skyldigheterna i det avtalet," kommenterar Jan Carlson, Ericssons styrelseordförande. 

Den oberoende observatörens slutliga certifiering baseras på den fyraåriga granskningen och inkluderar "en bedömning av styrelsens och ledande befattningshavares engagemang för, och effektiva implementering av, företagets program för regelefterlevnad".


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1