Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© PTS
Teknik |

Nio av tio svenska hushåll har 5G-täckning

Befolkningstäckningen för 5G-nät ökar snabbt, och under 2023 uppnåddes ett delmål för bredbandsutbyggnaden. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023.

Täckningen av 5G-nät har ökat betydligt runt om i landet. 90 procent av hushållen har nu täckning av 5G-nät, jämfört med 57 procent ett år tidigare. I glest bebyggda områden har 67 procent av hushållen nu 5G-täckning, vilket var 29 procent under 2022.

– Det är mycket glädjande att den snabba utbyggnaden av 5G-nät som skett de senaste åren nu når de allra flesta i befolkningen. Detta innebär att svenska bredbandsanvändare har god tillgång till moderna och högkvalitativa mobila bredbandstjänster vilket är bra för Sverige, säger Dan Sjöblom, generaldirektör.

Enligt PTS har 98,6 procent av hushåll och företag tillgång till fiber eller annan teknik i sin absoluta närhet som medger hastigheter om 1 Gbit/s. Därmed är ett delmål för bredbandsutbyggnaden uppnått.

För 2023 hade regeringen som mål att hela Sverige skulle ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet ”där man normalt befinner sig”. Det alltså om vägar, järnvägar samt områden med närhet till bostäder, företag och fritidshus. 95 procent av dessa utvalda områdens yta hade mobiltäckning som uppfyllde målet 2023.

Men det saknas 5 procent och målet för mobila tjänster är därmed inte uppnått. Ytor längs större vägar och högtrafikerade järnvägar står för den största delen av den yta som återstår.

För 2025 är målet att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons