Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smartare Elektroniksystem
Elektronikproduktion |

Sverige har spetskompetens som vi inte får tappa

Under tidiga december förra året lanserades ”Svenska elektronikindustrins Agenda 2.0”. Enligt denna ska Sverige vara en ledare i den gröna omställningen inom den europeiska elektronikindustrin år 2036 – och agendan stakar ut hur denna målsättning ska nås.

Agendan är tänkt att vara vägledande för beslutsfattare inom svensk elektronikindustri, svenska myndigheter samt nationella och internationella forskningsfinansiärer – den kan alltså ses som en plan för hur vi ska ta oss framåt.

Under Evertiq Expo Malmö den 23 maj kommer Anna Wibom, programchef för Smartare Elektroniksystem, berätta mer om denna vägledande agenda. Evertiq kontaktade Anna Wibom för ta reda på mer om det hela och de möjligheter som finns för svensk elektronikindustri.

Enligt Anna Wibom ligger teknikutveckling och geopolitiska förändringar som grund för agendan. De övergripande utmaningarna ligger kvar sedan den tidigare agendan, men det som är nytt är det gröna perspektivet. Det fanns förvisso med tidigare men har lyfts upp nu.

Vilka specifika fokusområden ser du som mest avgörande för den svenska elektronikindustrins framtid, och hur tror du att dessa kan komma att påverka Sveriges ställning internationellt?

– Sverige har spetskompetens inom flera områden som det gäller att vi inte tappar, som kraftelektronik, systemdesign, fotonik och tryckt elektronik, men vi får heller inte glömma de produktionsmöjligheter som vi har. En flexibel och robust produktion som är en bra grund för möjlig upprampning och återhämtning till Europa.

Hur ser du på den svenska elektronikindustrins roll som en del av det europeiska ekosystemet, och vilka strategier föreslår Agenda 2.0 för att befästa och vidareutveckla denna roll?

– Geopolitiskt händer mycket just nu och EU och USA håller på att stärka sina positioner. Nato har också pekat ut viktiga områden som berör elektroniken. Här måste elektronikföretag i Sverige vara på. Vi verkar för att stärka denna position genom de aktiviteter som vi gör, förklarar Anna för Evertiq.

Hon lyfter att det behövs viktiga strategiska satsningar från statligt håll, exempelvis som de handslag som skett mellan företag och staten i Finland rörande FoU.

– Statliga medel är en viktig del för att företag i Sverige ska vara attraktiva i europeiska samarbeten.

Kort sagt vill man skapa goda förutsättningar i Sverige för att locka hit företag, men också för att få företag att stanna.

Det är mycket rörelse inom elektronikindustrin internationellt just nu. Samarbeten knyts, investeringar sker och flera större spelare sprider ut sina risker och breder ut sig globalt. För svenska bolag finns det flera stora möjligheter att vara med och driva på utvecklingen, men det finns också utmaningar att ta i beaktning.

Anna lyfter NetZero och Avancerad digitalisering är viktiga satsningar där det måste finnas plats för elektroniken. Det är framför allt där de statliga medlen finns.

– Det är viktigt att vara nere i Europa och påverka. Stora företag finns redan på plats i EU och Teknikföretagen och branschorganisationen Svensk Elektronik rampar upp den internationella närvaron. Här måste man tänka värdekedjor. Samarbeten nationellt kan leda till samarbeten internationellt och här måste Sverige finnas som en relevant aktör.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons