Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 augusti 2003

Nolato drar ned i Ungern

Nolato flyttar tillverkning inom Ungern. 85 anställda blir övertaliga.

Nolato Jász som främst är verksamt inom kundsegmentet household och som ligger i Jászbéreny öster om Budapest, kommer att stängas och flyttas till Nolato Protecs fabrik i Mosonomagyaróvár, nära gränsen till Österrrike. Omkring 85 personer kommer att beröras av åtgärderna. "Idag har vi ett lågt kapacitetsutnyttjande i båda verksamheterna, men genom konsolideringen kan resurserna utnyttjas effektivare och kostnaderna därmed sänkas", kommenterar Nolatos koncernchef Georg Brunstam. "De kundprodukter som idag produceras i Jászbéreny kommer med bibehållen kundservice att levereras från Mosonmagyaróvár." Nolatos marknadssatsningar i Centraleuropa inom kundsegmenten automotive, household och electronics fortsätter. Efter genomförda åtgärder kommer den omstrukturerade verksamheten i Ungern att ha 330 anställda. Beslutet innebär att Nolato beräknar att redovisa engångskostnader under kvartal 3, för bland annat nedskrivningar av anläggningstillgångar, flyttkostnader och personalkostnader, med mellan 50 och 55 Mkr. Kassaflödespåverkan under andra halvåret 2003 beräknas till cirka 13 Mkr. De beräknade engångskostnaderna inkluderar ett finansiellt leasingåtagande avseende fastigheten, med ett nuvärde av framtida amorteringar efter 2003 på cirka 30 Mkr. Åtgärderna bedöms minska koncernens soliditet med ca 2 procentenheter.
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-1