Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HMS Networks
Elektronikproduktion |

HMS inleder fackliga föhandlingar

Efter att ha avslutat förvärvet av Red Lion Controls tidigare i april har HMS och Red Lion påbörjat arbetet med att realisera synergier mellan bolagen. Samtidigt sparkar HMS igång ett omstruktureringsprogram för att minska kostnader och effektivisera organisationen.

Som ett resultat av en stark organisk tillväxt de senaste åren och en dämpad efterfrågan på marknaden de senaste kvartalen med en långsammare återhämtning på marknaden, lanserar HMS nu ett omstruktureringsprogram. Målet är att minska kostnaderna samtidigt som man jobbar för att bli mer effektiv – och på så vis positionera sig bättre för ytterligare tillväxt.

De huvudsakliga initiativen i programmet kommer utgöras av att realisera tidiga kostnadssynergier från förvärvet, tillsammans med att omstrukturera HMS Anybus-organisation, samt "finjustera den europeiska organisationen", går et att läsa i ett pressmeddelande. 

Programmet förväntas påverka cirka 45 tjänster totalt varav 25 tjänster i Sverige, och resultera i kostnadsbesparingar om cirka 30 miljoner kronor under nuvarande år, med en helårseffekt om cirka 55 miljoner kronor. 

I och med att man nu lanserar detta omstruktureringsprogram kommer HMS inleda förhandlingar med fackföreningarna i Sverige.

HMS skriver vidare att de förväntade kostnadsbesparingarna gradvis kommer att synas under det andra kvartalet 2024, med full effekt från början av det tredje kvartalet 2024. Totalt räknar man med omstruktureringskostnader om cirka 35 miljoner kronor under det andra kvartalet.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons