Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Aspocomp
Mönsterkort |

Aspocomps försäljning sjönk med 30% under 1Q24

Den finska mönsterkortstillverkaren rapporterar att nettoförsäljningen under årets första kvartal uppgick till 6,2 miljoner euro, vilket är en minskning med 30 procent från 8,9 miljoner euro från samma period i fjol.

Aspocomp menar att försäljningsutvecklingen påverkades särskilt av en dämpad efterfrågan inom halvledarindustrin och en svagare produktmix än under jämförelseperioden.

När vi tittar på nettoförsäljningen inom Aspocomps halvledarsegment ser vi att den minskade med 71 procent under det första kvartalet, från 3,7 miljoner euro under jämförelseperioden till 1,1 miljoner euro nu.

– Trots att försäljningennedgången inom halvledarsegment var stark under första kvartalet visar marknadsdata att affärscykelen redan har vänt. Den positiva utvecklingen på halvledarmarknaden återspeglas dock inte omedelbart i försäljningen av mönsterkort, då lagernivåerna fortfarande är höga i olika delar av Aspocomps kunders värdekedja, säger vd Mikko Montonen.

Mikko fortsätter och säger att säga att närlagernivåerna gradvis återgår till det normala, förväntas återhämtningen av halvledarcykeln successivt också påverka efterfrågan på Aspocomps produkter.

Aspocomps fem största kunder stod för 58 procent av försäljningen under kvartalet. Geografiskt genererades 83 procent av försäljningen i Europa och 17 procent på andra platser.

Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,6 miljoner euro, jämfört med 0,3 miljoner euro under samma period förra året.

Nedgången i resultatet förklaras med en minskad försäljningen orsakad av dämpad efterfrågan, den försvagade produktmixen och en betydande ökning av materialkostnader. Att materialkostnaderna ökade härleds till en processstörning som fortsatte från fjärde kvartalet 2023.

– Inflation och räntor, den ekonomiska recessionen, osäkerheterna som Rysslands anfallskrig och situationen i Mellanöstern medför, samt globala handelspolitiska spänningar kommer att påverka verksamheten för Aspocomp och dess kunder under räkenskapsåret 2024. Efterfrågan på Aspocomps produkter förväntas återhämta sig gradvis under 2024, avslutar Mikko Montonen.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons