Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Easee
Elektronikproduktion |

Nytt beslut i Easee-ärendet

Elsäkerhetsverket har beslutat att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge. Det norska bolaget ska dock fortsatt rapportera in data till myndigheten.

Den svenska myndigheten har beslutat att det för närvarande inte behövs åtgärder för redan installerade laddboxar, det framgår av ett pressmeddelande.

Även om detta är en stor vinst för Easee så påpekar Elsäkerhetsverket att det kvarstår ett antal tekniska brister i produkterna – exempelvis brytavstånd och oförmåga att bryta höga strömmar, detta innebär att produkterna saknar en inbyggd jordfelsbrytare enligt standard.

Elsäkerhetsverket skriver i pressmeddelandet att beslutet grundas på att risken för fel – av allvarlig karaktär – är så låg att det inte är proportionerligt att kräva praktiska åtgärder på redan installerade laddboxar. 

Istället vill man att Easee tar fram en prognos över förväntade fel vilket sedan ska följas upp med redovisning av faktiskt felutfall till den svenska myndigheten.

– Elsäkerhetsverket bedömer att de möjliga fel som kan uppstå med de berörda laddboxarna i nuläget inte innebär en allvarlig risk för skada på person eller egendom. Det vi vill försäkra oss om med det här beslutet är att det inte uppstår allvarliga fel i utrustningen över tid i takt med att den åldras och slits, säger Per Samuelsson, chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket i pressmeddelandet.

Men även om Easee inte behöver åtgärda redan installerade laddboxar i Sverige så fortsätter försäljningsförbudet att gälla.

Den 14 mars 2023 blev två av Easees laddboxar, Home och Charge, belagda med försäljningsförbud i Sverige – något som står kvar än idag. Det fanns brister i både dokumentation och teknisk konstruktion som inte uppfyllde gällande krav.

– Exempelvis så uppfyllde inte Easees jordfelsbrytarlösning de krav som finns på en jordfelsbrytare, vilket den fortfarande inte gör, säger Per Samuelsson.

Det som händer nu är att Easee har tre veckor på sig att överklaga beslutet och två månader på sig att inkomma med sin prognos, sedan ytterligare 10 månader innan de ska återrapportera utfallet.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons