Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards
Komponenter |

Fingerprint vill tanka kassan med 310 miljoner

Det svenska biometribolaget Fingerprint Cards planerar att genomföra en företrädesemission på cirka 310 miljoner kronor.

Samtidigt planerar Fingerprint att uppta ett kortfristigt lån om 60 miljoner kronor för att täcka bolagets rörelsekapitalbehov under perioden fram till man genomför av emissionen.

Fingerprint skriver i pressmeddelandet att man kommer använda sig av nettolikviden från emissionen för att betala tillbaka brygglånet och inlösen av konvertibler, samt "allmänna bolagsändamål", vilket inkluderar finansiering av den löpande verksamheten under genomförandet av den första fasen av Fingerprints transformationsplan.

Bakgrunden och motivet till emissionen förklaras med utvecklingen på marknaden för fingeravtryckssensorer inom mobilbranschen. Men inte bara det, utan även geopolitisk osäkerhet och utmaningar i Kina.

Enligt Fingerprints framtida uppskattningar när det kommer till fingeravtryckssensorer i smartphones, så ser det inte ut som att marknaden kommer att förbättras. För det svenska bolaget innebär detta också att vägen till lönsamhet inom produktgruppen Mobile inte längre är realistisk. Och det är just på grund av denna utveckling som Fingerprint sjösatte sin transformationsplan för att uppnå initial stabilitet och förbättrade framtidsutsikter.

Emissionen på upp till cirka 310 miljoner kronor är säkerställd till 275 miljoner kronor via tecknings- och garantiåtaganden.

– Jag är mycket glad över att vi kan tillkännage vår företrädesemission, ett avgörande steg i det fortsatta genomförandet av vår transformationsplan. Utöver att förstärka vår balansräkning driver vi ytterligare aggressiva kostnadsminskningar, inklusive avvecklingen av vår långvariga förlustbringande verksamhet inom mobil sensorhårdvara, säger Adam Philpott, vd och koncernchef i Fingerprints i pressmeddelandet.

Detta hela kommer, enligt Philpott att göra det möjligt för koncernen att kan investera i affärsområden med högre marginaler i befintliga och växande marknadssegment, men också nya områden på biometrimarknaden.

– Den förtida inlösen av våra utestående konvertibler ökar vår finansiella flexibilitet genom att eliminera skuldöverhänget, sänka våra räntekostnader och i slutändan minska utspädningen för befintliga aktieägare, säger Adam Philpott.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons