Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mildef
Elektronikproduktion |

MilDef: dämpad orderingång, men fortsatt goda utsikter

Daniel Ljunggren, vd och koncernchef för MilDef, säger att det första kvartalet präglades av fördröjda säljprocesser, vilket ledde till bolagets orderingång för det första kvartalet inte avspeglar den underliggande efterfrågan.

MilDefs nettoomsättning under årets första kvartal minskade med 18 procent till 232 miljoner kronor, jämfört med 283 miljoner kronor. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,8 miljoner kronor, jämfört med 21,7 miljoner kronor under samma period förra året. Orderingången under det första kvartalet minskade med 37 procent till 215 miljoner kronor jämfört med 343 miljoner kronor under fjolåret.

Daniel Ljunggren säger att aktivitetsnivån och intresset för nya beställningar av MilDefs produkter är fortsatt hög, vilket han också menar avspeglas i den starka orderingången under april.

"Trots att MilDefs erbjudande blir alltmer relevant tar inköps-och upphandlingsprocesserna lång tid. Detta har resulterat i att ett antal affärer försenats, men inte förlorats, under kvartalet," säger Daniel Ljunggren i rapporten. "Jag har tidigare betonat just det faktum att MilDef verkar i en bransch som präglas av hög volatilitet över enskilda kvartal och att den volatiliteten bedöms kvarstå. Utvärderingen av MilDefs finansiella utveckling görs lämpligast över en längre tidshorisont."

Trots en dämpad orderingång i det första kvartalet har MilDef valt att konsekvent fokusera på tillväxtstrategin när det kommer till produktutveckling och organisationsuppbyggnad. Enligt koncernchefen har de genomförda satsningarna stärkt bolagets ställning. 

"Det underliggande behovet i marknaden är stort, liksom intresset för våra produkter. Det osäkra geopolitiska läget fortsätter att sätta försvars- och säkerhetsfrågor högt upp på agendan. Sammantaget gör detta att jag förväntar mig en stark efterfrågan under 2024 och många år framöver. MilDef är väl positionerat för att dra fördel av de ökande försvarsinvesteringarna och vi behåller vårt fokus på långsiktig tillväxt."


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons