Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GPV
Elektronikproduktion |

Förväntad försäljningsminskning för GPV under 1Q24

Den danska kontraktstillverkaren rapporterade en förväntad minskning i försäljning under årets första kvartal. GPVs försäljning landade på 2,3 miljarder danska kronor under det första kvartalet 2024, en minskning med 13 procent från 2,7 miljarder danska kronor under samma period förra året.

Nedgången påverkade också rörelseresultatet, som uppgick till 155 miljoner danska kronor jämfört med 179 miljoner danska kronor under samma kvartal förra året, dock så lyckades GPV med att bibehålla rörelsemarginalen.

Generellt sett har efterfrågan varit svagare under 2024, men GPV säger att de fortsätter att investera på lång sikt och förväntar sig att trenden vänder under andra halvan av 2024.

Företaget säger att förändringen i försäljningen var väntad på grund av att kunderna minskade sin lagerhållning efter de senaste årens utmaningar i leveranskedjan, en stor förfallen ordersituation från 2023 samt högre engångsmaterialkostnader än vad vi ser nu.

– Aktivitetsnivån var lägre under första kvartalet i år än under samma kvartal förra året, men i linje med våra förväntningar. Vi upplever för närvarande en bra balans mellan utbud och efterfrågan, vilket leder till förbättrad serviceexpertis och vi fortsätter att följa vår strategi och plan för hela året, säger GPVs vd Bo Lybæk i kvartalsrapporten.

Resultatet under första kvartalet 2024 påverkades också av en lägre aktivitetsnivå och rörelseresultatet slutade som sagt på 155 miljoner danska kronor jämfört med 179 miljoner danska kronor under samma period 2023, vilket även det var en minskning med 13 procnert. Dock så stod rörelsemarginalen stabilt på 6,7 procent.

– Vi har sett en ombalansering av den globala elektronikmarknaden till följd av flera motstridiga trender. Vi fortsätter att se de positiva effekterna av vår region-för-region strategi, där våra kunder och deras kunder prioriterar produkter som produceras inom en region. Dessutom ser vi en obalans på kostnadssidan, eftersom stora delar av världen står inför inflation och stigande priser, medan Kina och Sydostasien inte har upplevt liknande ökningar. Vidare fortsätter vissa kunder – särskilt från USA – att flytta sin produktion ut ur Kina. Med vårt strategiskt placerade globala fotavtryck är vi väl positionerade för att anpassa vår produktionskapacitet i de olika regioner där vi är verksamma, säger Bo Lybæk. 

Bo Lybæk fortsätter och säger att vissa sektorer, som Smart Building-sektorn, har drabbats av nedgången, medan andra sektorer växer. Geografiskt är efterfrågan hög bland amerikanska kunder, medan europeiska kunder generellt är mer försiktiga.

GPV förväntar sig dock att efterfrågan kommer att stärkas senare under 2024, och att företaget tar ett långsiktigt grepp. Detta innebär att GPV kommer att fortsätta att slutföra de påbörjade kapacitetsutbyggnaderna inklusive den sista fasen av utbyggnaden av elektronikproduktionen i Thailand, som planeras vara färdig under tredje kvartalet 2024.

Projektet för att utöka elektronikproduktionen i Mexiko påbörjades 2023, och den första fasen – att fördubbla produktionsytan – förväntas vara avslutad under första halvåret 2024. Utbyggnaden av produktionsanläggningarna i Slovakien närmar sig också slutförandet och kommer att driftsättas inom innevarande kvartal.

– Vi fortsätter våra investeringar och kommer att vara redo när marknaderna återhämtar sig och börjar växa igen. Samtidigt är vi fokuserade på att flytta vår nuvarande kapacitet dit det är mest fördelaktigt för våra kunder, vilket är en av anledningarna till att vi arbetar med att flytta våra kunder med beställningar från fabriken i Malaysia till andra platser, så att vi kan stänga fabriken till sommaren, säger Bo Lybæk.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons