Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© WireFlow
Elektronikproduktion |

WireFlow levererar distribuerade mätsystem till Forsmark

Göteborgsbaserade WireFlow levererar sitt datainsamlingssystem Lundby till Forsmarks kärnkraftverk.

Lundby är ett distribuerat loggersystem som kan bestyckas med tusentals mätkanaler med en tidsynkronisering bättre än en mikrosekund. Forsmarks ingenjörer kommer sätta upp noder på olika platser inom anläggningen så att massiva inspelningar kan startas om det blir någon störning i kraftproduktionen eller i distributionen. 

Med de inspelade signalerna kan Forsmarks ingenjörerna sedan i efterhand analysera förloppet för att skapa sig en förståelse över vad som har inträffat.

– Vi har haft ett mycket nära och bra samarbete med Forsmarks ingenjörer när vi uppdaterat vårt Lundby-system med ett antal nya kraftfulla funktioner som Forsmark har varit i behov av, berättar WireFlows projektledare Mårten Aurelius i ett pressmeddelande.

Mätinsamlingsnoderna i Lundby består av hårdvara från NI. Noderna som kan vara av typerna CompactRIO, CompactDAQ, PXI eller FieldDAQ ger ett enormt utbud av olika typer av I/O-moduler. Allt från temperaturmätningar till snabba spänningsmätningar på 1 MSample per sekund stöds. Då noderna kopplas ihop via ett tidssynkroniserat nätverk enligt standarden IEEE802.1AS så kan insamlat data synkroniseras med en noggrannhet som är bättre än en mikrosekund.

– Hela arkitekturen är designad för ett system som skall kunna ligga i beredskap dygnet runt i månader och sen när ett trigg-villkor uppfylls på en nod, snabbt börja spela in signaler på alla de noder man konfigurerat för loggning, förklarar Mårten.

Under projektets gång har ett flertal utbildningstillfällen hållits med syfte att Forsmarks personal självständigt skall klara att installera, konfigurera, driftsätta och underhålla systemet.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons