Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HANZA Holding AB
Elektronikproduktion |

Omsättningen ökar men resultatet minskar för Hanza

Hanza rapporterar om en avmattning i konjunkturen, vilket har mötts med ett effektiviseringsprogram. Detta, i kombination med ett nyligen genomfört förvärv och nya försäljningsaktiviteter, förväntas öka både tillväxt och marginaler.

Som en följd av förvärvet av Orbit One har Hanza under kvartalet beslutat att höja de finansiella målen för 2025. Samtidigt menar man att bolagets starka finansiella ställning öppnar upp för möjligheter till ytterligare förvärv.

Kontraktstillverkaren rapporterar en nettoomsättning ökade med 18 procent till 1,25 miljarder kronor, jämfört med 1,06 miljarder kronor under samma kvartal i fjol. Justerat för förvärv och valuta minskade omsättningen dock med 6 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 67 miljoner kronor, jämfört med 88 miljoner kronor under jämförelseperioden. 

Under kvartalet så lanserades ett integration- och effektivitetsprogram vilket påverkade resultatet negativt med 20 miljoner kronor. Omvärdering av kvarvarande köpeskilling påverkade dock resultatet positivt med 20 miljoner kronor. Resultat efter skatt landade till slut på 34 miljoner kronor, en tydligt nedgång från 59 miljoner kronor under samma kvartal 2023.

– I inledningen av kvartalet slutförde vi förvärvet av Orbit One. Det är ett viktigt och värdefullt tillskott till HANZA-koncernen som ökar vår framtida potential, bland annat genom att ytterligare förstärka vårt erbjudande, tillföra ny kompetens och bredda vår kundbas, säger vd Erik Stenfors i ett pressmeddelande.

Stenfors fortsätter och berättar att försäljningsvolymerna dock minskade i början av året, vilket påverkar marginalen negativt. 

– Därför agerade vi direkt med ett omfattande effektiviserings­program, samtidigt som vi genomför en rad försäljningsaktiviteter med fokus på vårt erbjudande att optimera kundens leverantörskedjor.

Förvärvet och insatserna gör dock att Hanza ser ljust på framtiden. Integrationen sägs gå smidigt och bolagets försäljningsaktiviteter, tillsammans med den bredare kundbasen, gör att man tror på ökad tillväxt.

– Effektiviseringsprogrammet kommer att stärka våra marginaler under året. Dessutom har vi en stark finansiell ställning som öppnar upp för nya möjligheter, inklusive fler värdeskapande förvärv, avslutar Erik Stenfors.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons