Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 augusti 2003

Ökad orderingång hos Elektromekan

En ökad orderingång för Elektromekan i Årjäng bedöms medföra en ökad beläggning under andra halvåret 2003.

Orderingången ökade kraftigt i slutet av andra kvartalet genom att Elektromekan då erhöll dels en utökad order på transpondrar till betalsystem, dels en order på antenner till satellittelefoner. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till ca 75 mkr. Leveranserna till båda ordrarna beräknas starta under hösten 2003 och pågå fram till och med slutet av första kvartalet 2004. Nettoomsättningen för Elektromekan minskade under första halvåret 2003 till 174 mkr (241). Beläggningen har under det första halvåret varit ojämn. Omsättningen det andra kvartalet var 24 mkr lägre än det första kvartalet. De kostnads- och kapacitetsanpassningar som genomfördes under föregående år är förklaringen till att det ackumulerade resultatet förbättrats trots den kraftigt minskade volymen. Den ökade orderingången bedöms medföra en ökad beläggning under andra halvåret. Marknadsläget inom telekomsektorn, som är Elektromekans enskilt största marknad, är dock fortfarande osäkert.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-14 17:09 V17.4.0-1