Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ICAPE Group
Mönsterkort |

Europas mönsterkortsindustri hänger på en skör tråd

Mönsterkortet utgör grunden för nästan alla elektroniska system. Under fjolåret uppskattades värdet av den globala mönsterkortsmarknaden till 87 miljarder dollar, varav över 90 procent av korten producerades i Asien.

Under årtionden har asiatiska mönsterkortstillverkare spelat ut den europeiska produktionen. Ett i allmänhet oroligt rörelsemönster inom elektroniktillverkning under tidiga 2000-talet, med uppköp och utflyttning ställde till det för den europeiska produktionen.

Utslagningen bestod i huvudsak av priskonkurrens i kölvattnet av en kraftig outsourcingvåg generellt för hela elektronikbranschen. De låga marginalerna lämnade inte något utrymme för stora investeringar och allt mer avancerade kort saknade till slut i vissa fall tillverkningsmöjligheter för volymer hos många företag. Kort sagt har mönsterkortsproduktionen inom både Europa och Nordamerika emigrerat till Asien sedan dotcom-krashen.

EIPC, European Institute for the PCB Community, har grävt djupare i det hela och målar upp en bild som visar just hur utsatt den europeiska tillverkningen är. Under 2000 stod Europas inhemska mönsterkortstillverkning för 16 procent av den globala totalen – år 2022 hade den sjunkit till 2,3 procent. Under samma period minskade antalet tillverkande mönsterkortsföretag från 555 till cirka 180, där de 20 största utgör ungefär 60 procent av det totala produktionsvärdet.

Med tanke på utvecklingen inom den europeiska mönsterkortsindustrin har Evertiq bjudit in Alun Morgan, president för EIPC, som talare under Evertiq Expo i Berlin, Tyskland den 20 juni 2024, för att ge en tydligare bild av industrin – och vart vi är på väg.

Nedgången inom den inom europeiska mönsterkortsproduktionen har även haft en dominoeffekt på leveranskedjan för basmaterial – där antalet fullskaliga basmaterialtillverkare minskat från över 20 under 1980-talet till endast två idag. Samma mönster ses bland tillverkningen av kopparfolie, där det endast finns en tillverkande anläggning kvar inom Europa, säger EIPC. Vi snackar alltså om råvaror som är kritiska för produktionen av mönsterkort – dessa finns nu nästan uteslutande i Asien.

EIPC påpekar att den europeiska mönsterkortsindustrin också är särskilt utsatt jämfört med sina asiatiska och nordamerikanska konkurrenter på grund av höga energikostnader.  Europeiska tillverkare har uttryckt oro över konsekvenserna av fortsatt höga energipriser och tror att utan internationellt konkurrenskraftiga energikostnader kommer antalet europeiska tillverkare att minska ytterligare.

Den inhemska produktionen av mönsterkort förser flera slutmarknader, varav den största är industriell elektronik som står för cirka 45 procent av totalen. Den näst största marknaden som följer är fordonsindustrin som står för cirka 15 procent. Enligt EIPC är även MedTech starkt representerad.

EIPC lyfter dock att flyg- och försvarsindustrin tillsammans står för cirka 12 procent av den europeiska mönsterkortsproduktionen, med ett värde på cirka 200 miljoner euro per år. Man påpekar även ytterligare att den europeiska flyg- och försvarsindustrin omsätter totalt 578 miljarder euro och sysselsätter ungefär 3,57 miljoner personer – direkt och indirekt. Med det i åtanke spelar den inhemska mönsterkortsproduktionen en viktig roll.

Den globala halvledarbristen visade – på ett ganska smärtsamt sätt – hur dagens halvledarindustri, med produktion koncentrerad till Asien, skapade stora flaskhalsar för industrin när corona-pandemin stängde hela städer skapade kaos när det kom till logistik och transport in och ut från stora handelsnav. Men, på grund av detta fick dock politiker och beslutsfattare upp ögonen för hur viktig halvledarindustrin är.

Som ett svar kom olika initiativ för att stödja den europeiska halvledarindustrin – såsom den europeiska halvledarakten och Storbritanniens nationella halvledarstrategi. Båda spelar en viktig roll för att återuppliva den inhemska produktionen – men dessa halvledare behöver monteras någonstans, och som nämndes tidigare utgör mönsterkort grunden för nästan alla elektroniska system.

Om Europa verkligen menar allvar och jobbar mot ”teknologisk suveränitet” kan vi inte förlita oss på mönsterkort som mestadels produceras utanför Europa. Elektronikindustrin som helhet är nödvändig för regionen och behöver stöd, mönsterkort inkluderat.

Om den inhemska industrin inte längre finns tillgänglig för, låt oss säga försvars- och flygindustrin, finns risken att försvarsrelaterad designdata och IP måste delas med icke-europeiska företag – enbart på grund av tvingat beroende av sourcing utanför Europa.

Evertiq har som sagt bjudit in EIPC och organisationens president, Alun Morgan, som talare under Evertiq Expo i Berlin, för att prata om den allvarliga situation som industrin står inför.

Under sin presentation kommer han att gå igenom makroekonomiska effekter och sätta både nuvarande och kommande riskfaktorer under lupp, innan han fokuserar på den europeiska mönsterkortsmarknaden och dess trender. Europeiska inköpschefsindex kommer att diskuteras tillsammans med teknik- och marknadstrender innan han avslutar med en framtidsutsikt.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons