Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AT&S
Mönsterkort |

Hur kan Europa rädda sin mönsterkortsindustri?

EIPC uppmanar folk att skiva under ett öppet brev till regeringsledare, som kräver stöd till den europeiska mösterkortsindustrin – inklusive men inte begränsat till direkt ekonomiskt stöd, tillgång till internationellt konkurrenskraftig energiprissättning samt förmånliga lån och skattelättnader.

Sedan pandemin slog ner och halvledarbristen blev ett faktum har det skett en kraftig ökning av nybyggnation av halvledarfabriker världen över. En stor anledning till detta är att bristen belyste vikten av halvledare och politiker i både USA och EU jobbade snabbt för att hitta en lösning för att få tillbaka tillverkningen.

Den globala halvledarbristen visade – på ett ganska smärtsamt sätt – hur dagens halvledarindustri, med produktion koncentrerad till Asien, skapade stora flaskhalsar för industrin. Än tydligare blev det när hela städer i asien stängdes ner och skapade kaos när det kom till logistik och transport in och ut från stora handelsnav.

Med halvledarakten siktar EU på att skapa förutsättningar som gör det möjligt för regionen att fördubbla sin nuvarande globala marknadsandel i halvledartillverkning från 10 procent till 20 procent år 2030. Men vad Bryssel har misslyckats med att inse den viktiga roll som mönsterkort spelar – inte bara för elektronikindustrin utan i största allmänhet.

Mönsterkort är ryggraden i nästan alla elektroniska system, och spelar därför en central roll i flera viktiga samhällssystem. Under pandemin var det flera som menade att halvledare bör betraktas som en "strategisk råvara" – och mycket i det stämmer. Frågan är bara var kommer dessa halvledare att användas, om inte på mönsterkort?.

"Vi tror att brådskande åtgärder krävs från våra europeiska regeringar för att stödja vår inhemska mönsterkortsproduktion och mildra den verkliga risken att den krymper under kritisk massa och blir ohållbar," skriver EIPC i ett öppet brev och uppmanar läsarna att ta ställning.

Så, hur kan du hjälpa till?

  • För det första, var vokal och hjälp till att öka medvetenheten hos lokala myndigheter om den avgörande roll som mönsterkortsindustrin spelar i att försörja den europeiska försvars- och flygsektorn.
     
  • Begär lokal upphandling av mönsterkort, särskilt när det kommer till avancerade och high-reliability applikationer och betona att tillförlitlighet kräver nära interaktion mellan designer och tillverkare.
     
  • Hjälp till att mana EU till att ta bort strafftullar på importerade råvaror som missgynnar den inhemska produktionen.


Både USAs halvledarakt och Europas motsvarighet kan ses som en reaktion på insikten att ett för stort beroende av kina när det kommer till halvledare utgör en risk. Under 2023 så kom USA med ett tillägg när man insåg att man fortfarande skulle sitta i Kinas knä – även om halvledarakten skulle vara en framgång. Därför introducerades en tillsägget "Protecting Circuit Boards and Substrates Act of 2023" som syftar till att stimulera investeringar i den inhemska mönsterkortsndustrin. I Europa finns det dock ingen motsvarighet.

Matematiken är ganska enkel, för att den europeiska halvledarakten ska lyckas med sitt uppdrag; att stärka motståndskraften i leveranskedjan men också till att "bevara europeisk suveränitet och strategiska oberoende" – måste mönsterkort indkluderas

Som tidigare rapporterats har både amerikanska och europeiska mönsterkortstillverkare under de senaste decennierna blivit utkonkurrerade av asiatiska tillverkare. Under 2000 stod Europas inhemska mönsterkortstillverkning för 16 procent av den globala totalen; under 2022 hade denna siffra sjunkit till 2,3 procent. År 2000 hade Europa 555 mönsterkortstillverkare, 2015 hade detta antal reducerats till 247 – och under 2021 hade antal bolag fallit till 171.

Evertiq har som sagt bjudit in EIPC och organisationens president, Alun Morgan, som talare under Evertiq Expo i Berlin, för att prata om den allvarliga situation som industrin står inför.

Under sin presentation kommer han att gå igenom makroekonomiska effekter och sätta både nuvarande och kommande riskfaktorer under lupp, innan han fokuserar på den europeiska mönsterkortsmarknaden och dess trender. Europeiska inköpschefsindex kommer att diskuteras tillsammans med teknik- och marknadstrender innan han avslutar med en framtidsutsikt.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons