Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards
Komponenter |

Fingerprint ökar omsättningen - fortsatt tung rörelseförlust

Biometribolaget Fingerprint Cards redovisar en ökning i omsättningen under årets första kvartal jämfört med samma period i fjol. Rörelseförlusten är fortsatt stor, även om den minskade något.

Fingerprints intäkter under det första kvartalet uppgick till 146,4 miljoner kronor, en ökning från 117 miljoner kronor under samma period 2023. EBITA för perioden uppgick till -50,5 miljoner kronor, en förbättring från -60,2 miljoner kronor under jämförelseperioden. Rörelseresultatet landade på -74,9 miljoner kronor, en blygsam förbättring från - 75,7 miljoner kronor för ett år sedan.

– Produktgruppen PC, tillsammans med Mobile, drev en 25-procentig ökning av omsättningen jämfört med förra året, en betydande prestation som understryker vår positiva intäktstillväxt. En särskild höjdpunkt är den 80-procentiga ökningen inom produktgruppen PC, som kännetecknas av högre marginaler, säger vd Adam Philpott i kvartalsrapporten.

Adam Philpott säger att lagernivåerna nu har nått mer normala nivåer, men att bolaget fortfarande påverkas av den intensiva prispressen inom Mobile – man förväntar sig även att denna situation kommer att bestå under de kommande kvartalen.

I bolagets bokslutskommuniké för 2023 stod det klart att Fingerprint beslutat att fokusera sitt kapital och investeringar utanför sensorhårdvara för Mobile, till verksamhetsområden som levererar högre marginaler.

– För att säkra bolagets finansiella hälsa och framtid så accelererar vi nu detta skifte genom att successivt avveckla verksamheten inom Mobile. Som en konsekvens av detta kommer intäkterna i Mobile successivt att minska när vi fokuserar på mer lönsamma områden. Vi räknar med en betydande förbättring av lönsamheten när affärsmixen växlar över mot områden utanför Mobile, säger Adam Philpott.

Fingerprint har även fortsatt sin implementering av kostnadsoptimeringsprogrammet, med en nioprocentig minskning av antalet anställda sedan slutet av 2023


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons