Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Easee
Elektronikproduktion |

Easee offentligör felstatistik

Samtidigt som Elsäkerhetsverket under sena april meddelade att Easees laddningsstationer inte utgör en risk för skada på person eller egendom, bad de Easee att lämna en prognos över förväntade fel på laddningsstationer, med efterföljande periodisk rapportering av faktiska fel.

"Det vi vill försäkra oss om med det här beslutet är att det inte uppstår allvarliga fel i utrustningen över tid i takt med att den åldras och slits," sa Per Samuelsson, chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket vid tillfället.

Easee säger själva att de välkomnar den svenska myndighetens försiktighetsprincip och publicerar nu statistik över fel på laddningsboxar. 

"Vi vill ligga i framkant inom branschen och tryggt dela med oss av den här informationen. Samtidigt är laddningsbranschen fortfarande under utveckling och vi behöver mer transparens för att hjälpa hela branschen att prioritera säkerhet," säger Marthe Kindervaag, marknads- och kommunikationsdirektör på Easee i ett pressmeddelande.

Just nu har fler än 700 000 av Easees laddningsboxar installerats, så det finns absolut data att tillgå. Enligt det norska bolaget har laddboxarna en felfrekvens på 0,44 procent. Förra året inträffade 3 075 fel som definierades som kritiska på Easees laddare. Kritiska fel är fall där laddaren inte längre kan användas, antingen på grund av defekta komponenter eller installationsfel.

Oavsett orsaken till felet träder säkerhetsmekanismerna in och avaktiverar laddningsstationen för att undvika farliga situationer, skriver Easee  pressmeddelandet.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1