Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ChromoGenics
Teknik |

Färna invests lägger bud på ChromoGenics

Den 23 maj 2024 stod det klart att Färna Invest är intresserade av Uppsalabolaget Chromogenics. Så pass intresserade att man lagt ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i ljusfilmsbolaget.

Aktieägarna i ChromoGenics har fått ett erbjudade att överlåta samtliga aktier till Färna Invest för 10 kronor kontant per aktie.

Fullföljande av detta erbjudande är dock villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Färna blir ägare mer än 90 procent av det totala antalet utstående aktier i företaget. Samtidigt skriver man att Färna Invest kan komma att acceptera en lägre anslutningsgrad.

ChromoGenics har under de senaste fyra åren flyttat hem, driftsatt och kvalitetssäkrat all väsentlig produktion till Uppsala. Arbetet har kraftigt kapat kostnader i värdekedjan och möjliggjort kvalitetskontroll från ax till limpa. 

"Det är styrelsens uppfattning att företaget har stor potential men också behov av investeringar i egen organisation och kommersiella aktiviteter vilket kräver rörelsekapital som i betydande utsträckning behöver tillgodoses genom ytterligare tillskott. Styrelsen gör också bedömningen att det kommer vara svårt att attrahera tillräckligt med kapital för att genomföra önskvärda aktiviteter via företrädesemissioner på villkor som är rimliga för befintliga aktieägare," skriver ChromoGenics i ett pressmeddelande.

Enligt ChromoGenics styrelse har Färna Invest nödvändiga ekonomiska resurser för att kunna tillgodose Uppsalabolagets externa rörelsekapitalbehov i egenskap av aktieägare. Därför rekommenderar styrelsen att aktieägarna accepterar erbjudandet.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2