Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smoltek
Komponenter |

Smoltek letar köpare för halvledarverksamheten

Smoltek Nanotech har beslutat att inleda en process för att inhämta anbud från intressenter gällande en potentiell försäljning av koncept och immateriella tillgångar inom affärsområdena halvledare samt vätgas som bedrivs inom dotterbolagen Smoltek Semi och Smoltek Hydrogen.

Smoltek skriver i ett pressmeddelande att man kan tänka sig att sälja hela eller delar av dotterbolagen och att man räknar med att anbudsprocessen kommer att leva i mellan sex till tolv månader.

Förfarande har enligt Smolteks styrelse potential att realisera hela eller delar av de värden som upparbetats i dotterbolagen och därigenom tillföra likvida medel till bolaget för fortsatt satsning och etablering av nya affärsområden. 

Samtidigt menar man att bolagets strategiska inriktning förtydligas – vilket innebär att kommersialisering och färdigställandet av produkter baserade på Smolteks teknologi, marknadslansering och försäljning. Något som skall ske med finansiering från kommersiella partners. Initiala kontakter ska ha tagits med samarbetspartners och finansiella aktörer.

När det kommer till affärsområdet halvledare meddelade bolaget i december förra året att man planerade att ingå ett exklusivt globalt licens- och serviceavtal mellan dotterbolaget Smoltek Semi och Kemet – ett dotterbolag till Yageo Group – för ultratunna kondensatorer. Dock så avslutades förhandlingarna med Yageo oväntat under mars i år. Men efter detta säger Smoltek att man nu har möjlighet att bredare än tidigare hitta intresserade parter gällande licensavtal eller förvärv av hela eller delar av tillgångarna.

– Styrelsen upplever att det i dagsläget är ett stort gap mellan aktiemarknadens förtroende för Smoltek och de värden som styrelse och ledning ser i bolaget för de två etablerade affärsområdena, men även inom potentiella nya användningsområden. För att säkra bolagets fortsatta tillväxt och utveckling, har styrelsen beslutat att utforska möjligheten att avyttra hela eller delar av dotterbolagen Smoltek Semi och Smoltek Hydrogen, eller deras teknologi, säger Smolteks styrelseordförande Per Zellman i ett pressmeddelande.

Håkan Persson, Smolteks koncernchef, menar att i och med att man nu inte längre är bundna av någon exklusivitet inom halvledarområdet kan bolaget prata mycket mer öppet med fler möjliga samarbetspartners.

– Baserat på vår senaste detaljerade analys av konkurrerande lösningar är vi övertygade om potentialen för vår kondensatorteknik CNF-MIM. Denna teknik kan vara det enda gångbara alternativet till dagens kiselkondensatorer, mer specifikt så kallade silicon deep trench capacitors, som används i ledande mobiltelefoner och som börjar närma sig sin prestandagräns samt domineras av ett fåtal leverantörer.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1