Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hogskolan Vast
Teknik |

Ny företagsforskarskola inom elektroteknik

För att klara elektrifieringen av samhället krävs ny forskning och kompetens inom elektroteknik. Högskolan Väst siktar på att möta behovet genom att starta en ny företagsforskarskola i höst.

Det hela sker i nära samverkan med Uppsala universitet och flera stora aktörer inom svensk energisektor och fordonsindustri.

– Det är mycket glädjande att forskarskolan nu kommer igång. Som lärosäte är det viktigt att ligga i framkant inom detta samhällskritiska område och bidra till att skapa ny kunskap. Elektroteknik är ett ämnesområde som är under stark framväxt hos oss. Vi har redan idag ett brett urval av utbildningar inom ämnet och ett flertal kurser för yrkesverksamma ingenjörer, säger Mats Jägstam, rektor Högskolan Väst i ett pressmeddelande.

Samhällets elektrifiering innebär, som tidigare rapporterats, stora utmaningar för många branscher inte minst för energisektorn och fordonsindustrin. 

Redan idag finns det en stor efterfrågan på kunskap och denna efterfrågan kommer bara att öka i takt med att fordonsflottan elektrifieras. Samtidigt väntar stora utmaningar för energisystemet när elbehovet ökar kraftigt, när elproduktion från icke-planerbara källor utökas och när elenergi ska distribueras allt längre sträckor.

Volvo Cars, EON, Statkraft, Vattenfall Ringhals och Vattenfall Forsmark är några av företagen som nu tar hjälp av doktorander för att forska och bygga ny kunskap som underlättar i deras omställning till ett elektrifierat samhälle. Med start i november kommer totalt tolv doktorander att anställas av företagen för att arbeta med utmaningar kopplade till stabilitet i elnätet och elektriska drivlinor. Anställningarna görs med hjälp av finansiering från KK-stiftelsen.

– Det här kommer att bli riktigt bra. I nuläget har vi åtta definierade uppdrag för doktoranderna som ska rekryteras. Det handlar om konkreta utmaningar som företagen har, säger Boel Ekergård, docent och forskningsledare vid Högskolan Väst.

Boel Ekergård fortsätter och säger att en stor fördel med den här typen av forskarskola är att doktorander och företag kan lära av varandras projekt. 

Den nya forskarskolan, Elektrifiering för ett hållbart energisystem, finansieras med 26 miljoner kronor från KK-stiftelsen.

Uppsala universitet har flera viktiga roller i genomförandet av forskarskolan. Doktoranderna kommer att examineras vid Institutionen elektroteknik och universitetet kommer att bidra med handledare.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1