Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© European Union 2021
Komponenter |

40 miljoner till svenska halvledare

Vinnova föreslår ett kompetenscentrum för halvledarteknik i Sverige inom EU-programmet Chips Joint Undertakning. Här vill man satsa 40 miljoner kronor för att göra Swedish Chips Competence Centre (SCCC) till en knutpunkt för kunskapsförmedling.

Det förslagna kompetenscentret ska ingå i ett nätverk av centrum i Europa – som alla ska bidra till att stärka EU:s konkurrenskraft inom halvledarteknik.

– Det ska fungera som en knutpunkt för kunskapsförmedling. Till stor del handlar det om att utbilda anställda i företagen, bland annat i design av kretsar. Centrumet ska också hjälpa företagen att få tillgång till de anläggningar som EU satsar på för att prova ut ny teknologi inom halvledare, så kallade pilotlinor, säger Adela Saavedra Granholm som leder arbetet med Vinnovas insatser inom halvledarområdet i ett pressmeddelande.

Satsningen är en del av ett paket inom den europeiska halvledarakten och syftar till att stärka ekosystemet för halvledare i EU, öka motståndskraften hos försörjningskedjor och minska regionens beroenden på extern tillverkning.

Hälften av finansieringen till centrumen kommer från EU och den andra hälften från det egna landet. Från svensk sida har Vinnova beslutat att nominera Swedish Chips Competence Centre (SCCC) som är ett samarbete mellan Lunds universitet, Chalmers Industriteknik och KTH. Centrumet ska ha fokus på små och medelstora företag och startup-bolag inom deeptech som handlar om forskningsnära teknik, fortsätter pressmeddelandet.

Tanken är att det svenska centrumet ska också samarbeta med kompetenscentrum i andra länder, inte minst inom Norden.

Vinnovas nominering innebär att det svenska konsortiet kan ansöka om finansiering i den kommande EU-utlysningen i Chips Joint Undertaking som öppnar i juli. Sammanlagt handlar det cirka 3,5 miljoner euro under en fyraårsperiod till centrumet i Sverige, motsvarande omkring 40 miljoner svenska kronor. Beslut om finansiering tas i november.

 Tanken är att centrumet ska kunna vara igång i slutet av 2024 eller början av 2025.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2