Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HANZA Holding AB
Elektronikproduktion |

Hanza planerar att stänga Orbit Ones fabrik i Stockholm

Sedan Hanza köpte Orbit One under december förra året har man jobbat hårt med integrationen av bolaget, något som nu är klart. Detta har bland annat inneburit ett effektiviseringsprogram och nu kommer planerna att avveckla två mindre produktionsenheter under året.

Hanza skriver i ett pressmeddelande att man slutfört integrations- och effektiviseringsprogrammet som lanserades i mars 2024 och planerar nu nästa steg i strategin ”Hanza 2025”. 

Samtidigt som nya fabrikslokaler färdigställs i Estland och Sverige, inleder tillverkaren fackliga förhandlingar i Sverige samt samrådsprocess med arbetstagarrepresentanter i Finland gällande en föreslagen avveckling av två mindre produktionsenheter under 2024. 

Enligt Hanza är planen att konsolidera kundvolymer för ytterligare ökad operationell effektivitet och kundvärde.

Det var tidigare i januari i år som Hanza slutförde förvärvet av Orbit One. För att hantera konjunkturavmattningen lanserade man därefter ett effektiviseringsprogram. Nu har integrationen av Orbit One och effektiviseringsprogrammet slutförts, och Hanza överväger därför nästa steg i sin strategi. 

Enligt denna kommer Hanza bland annat att vidareutveckla verksamheten enligt koncernens klusterkoncept. Mer precist handlar det om att en ny hall för tunnplåtsmekanik i Estland kommer att invigas i juni, och en ny monteringshall i Sverige beräknas vara färdig till slutet av år 2024. 

Samtidigt menar Hanza att man kan öka den  operationella effektiviteten ytterligare, och därmed kundvärdet, genom att konsolidera kundvolymer. Därför utreder man nu möjligheten att avveckla två mindre enheter, en i Huddinge, Sverige, med cirka 30 medarbetare, och en i Heinävesi, Finland, med cirka 40 medarbetare.

Hanza skriver i pressmeddelandet att man kommer att lämna ett varsel till den svenska arbetsförmedlingen samt underrätta den finska arbets- och näringsbyrån om den planerade avvecklingen av produktionsenheterna.

Förhandlingar med fackliga representanter om de eventuella nedläggningarna kommer att inledas omedelbart och hanteras i enlighet med lokala bestämmelser i respektive land. Dessa åtgärder kan komma att resultera i en potentiell engångskostnad under andra kvartalet på totalt cirka 20 miljoner kronor, främst i form av hyra och eventuella uppsägningskostnader.

– Integrations- och effektiviseringsprogrammet har genomförts smidigare och snabbare än planerat. Därför är vi redan nu redo för nästa steg i Hanza 2025, där vi ser över hur vi kan konsolidera kundvolymer till nya och existerande enheter på ett sätt som ger det bästa kundvärdet på lång sikt. Vi har stor förståelse och medkänsla för de som kan komma att påverkas och vi kommer hantera processen på ett rättvist och transparent sätt, med stöd och stöttning till alla berörda, säger Erik Stenfors, vd för Hanza i pressmeddelandet.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1