Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© amy walters dreamstime.com
Elektronikproduktion |

Europeiska batterier ska bli ännu grönare

Under 2023 antog det Europeiska rådet en ny förordning som syftar till att stärka hållbarhetsreglerna för batterier och förbrukade batterier. Tanken är att man ska säkerställa att batterierna är säkra, hållbara och konkurrenskraftiga – hela vägen från produktion till återanvändning och återvinning. Men vad säger branchen?

Batterier ses som centrala för arbetet med att fasa ut fossila bränslen och för EU:s övergång till utsläppsfria transportsätt. Men det är också så att förbrukade batterier innehåller resurser som EU anser att vi måste måste kunna återanvända, i stället för att förlita oss på länder utanför regionen.

Europaparlamentets och rådets förordning gäller alla batterier, inklusive alla förbrukade bärbara batterier, fordonsbatterier, industribatterier, startbatterier och batterier för lätta transportmedel som elcyklar, elmopeder och elsparkcyklar.

Målet med de nya reglerna är att "främja en cirkulär ekonomi", och detta ska ske genom att reglera batterier under hela deras livscykel. Därför har man fastställt krav på uttjänta produkter, och även insamlingsmål och skyldigheter, mål för materialåtervinning och utökat producentansvar.

När det kommer till insamlingmålet för producenterna så vill EU att man ska samla in 63 procent av förbrukade bärbara batterier i slutet av 2027 och 73 procent i slutet av 2030. Samtidigt finns det ett särskilt insamlingsmål för förbrukade batterier från lätta transportmedel på 51 procent i slutet av 2028 och 61 procent i slutet av 2030.

Man vill även se att återvinningen av litium från förbrukade batterier når 50 procent senast 2027 och 80 procent till 2031. 

Industribatterier, startbatterier och fordonsbatterier får obligatoriska miniminivåer av återvunnet material. Dessa har inledningsvis fastställts till 16 procent för kobolt, 85 procent för bly, 6 procent för litium och 6 procent för nickel. Batterier måste även ha dokumentation om återvunnet innehåll.

Materialåtervinningsgraden för nickelkadmiumbatterier har fastställts till 80 procent senast 2025 och 50 procent senast 2025 för andra förbrukade batterier.

Men hur ställer sig industrin till detta?

– Med tanke på planerna på att öka batteriers betydelse (till exempel relaterat till elektrifiering av transport), kommer en enorm marknad att skapas för företag som bearbetar avfallet från dem, säger Paweł Ochyński, grundare och vd för det Green Cell, en polsk producent och distributör av strömförsörjningslösningar, som ställer sig positiv till de förändringar som införts av EU.

Vd:n för det polska företaget påpekar också det finns en seglivad myt om att batterier är skadliga för miljön, trots att teknologin ständigt går framåt.

– Faktum är att blybatterier medförde vissa risker, men litiumjonbatterier är redan mycket säkrare. De använder dessutom värdefulla komponenter som kobolt, nickel, litium, mangan, aluminium och koppar, vars återanvändning är ekonomiskt meningsfull, säger förklarar Paweł Ochyński till Evertiq.

Enligt Paweł kan det även finnas komponenter med ett värde, men produkterna måste vara korrekt utformade för att dessa ska kunna återvinnas och återanvändas enkelt. Kontroll över leveranskedjan är också av stor betydelse, då det möjliggör optimering av produktionen.

– Låt oss ta Tesla som exempel, som använder vertikal integration och kan erbjuda konkurrenskraftigt prissatta bilar. På Green Cell har vi egna produkter där vi i flera år har fokuserat på cirkulär ekonomi och att förlänga produktens livscykel. Redan i designstadiet tänker vi på vad som ska hända med produkten när dess livslängd är slut, så att dess komponenter kan återföras till kretsloppet, säger Paweł Ochyński.

Paweł Ochyński påpekar att de flesta bestämmelserna i förordningen är ändamålsenliga och överensstämmer med det breda intresset hos både tillverkare och konsumenter.

– En batteritillverkare vill ju leverera högkvalitativa, hållbara och säkra produkter som är så miljövänliga som möjligt. Det är så man bygger varumärkesförtroende. Detta påverkar dock konkurrenskraften på priset. Konsumenten vill också använda en produkt som håller i många år och är säker både för dem och miljön, men de saknar ofta kunskap om detta och gör därför sitt val enbart baserat på pris.

Paweł Ochyński kommer under den 12 juni att kliva upp på scenen under Evertiq Expo Kraków 2024 och delta i en paneldiskussion ledd av Dr. Maciej Kawecki. Green Cells vice vd för produktion och logistik, Grzegorz Trafiał, kommer även han att kliva upp på scenen och hålla en presentation om återuppbyggnaden av leveranskedjor för batteriindustrin med fokus på mikromobilitet.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1