Annons
Annons
© Clean Motion
Elektronikproduktion |

Clean Motion vill köpa EVX Mobility Sweden

Clean Motion har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva EVX Mobility Sweden genom en apportemission av nya aktier.

Genom förvärvet vill Clean Motion skapa ett starkare bolag med bredare produktportfölj, bättre marknadsposition och en effektivare organisation. Parterna inleder nu en Due Diligence-process och Clean Motion planerar därefter att kalla till en extra bolagsstämma i början av juli för beslut om slutförande av förvärvet.

Det potentiella förvärvet bedöms kunna stärka såväl marknadsposition, produktportfölj och intern effektivitet i det sammanslagna bolaget. På sikt menar man att det också kommer betydande möjligheter för komponentgemenskap att skapa ytterligare skalfördelar. Man pekar bland annat på att EVX produkter kompletterar Clean Motions nuvarande produkter EVIG och Zbee.

"Tillsammans ser vi att bolagen förstärker varandra och skapar en starkare produktportfölj, effektivare organisation och bättre leveranser till en gemensamt optimerad kostnad. Vi ser att båda bolagen står inför kraftig expansion. Vi bedömer att detta förvärv kan förstärka detta samtidigt som breddandet av såväl produktportfölj som marknader kommer att skapa en bättre stabilitet och ett mindre beroende av enskilda kunder." säger Sofia Haby, vd Clean Motion i ett pressmeddelande.

Ett förvärv skulle innebära att Clean Motion förvärvar samtliga aktier i EVX Mobility Sweden genom emission av nya aktier. EVX Mobility Sweden AB värderas till mellan 85 och 95 miljoner kronor – beroende på parametrar som skall fastställas under Due Diligence processen. Teckningskursen för denna emission är fastställd till 1,92 kr per aktie.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-1