Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Snap On Elektronikproduktion | 20 augusti 2003

C Technologies kamera omodern

Anotos dotterbolag C Technologies planerar en kraftig omstrukturering. Anledningen är att behovet av ASIC's till "Snap On" kameran, som fästs på mobiltelefonen, minskar kraftigt.

Intresset för C Technologies ASIC-kretsar till Snap On kameror har minskat. Tidningen Ny Teknik skriver att anledningen till detta är att största kunden Sony Ericsson ser en minskad efterfrågan på dessa eftersom konsumenterna istället väljer mobiler med inbyggd kamera. Därför lägger man nu ned kameradivisionen inom C Technologies. Även försäljningen av C-Pen 600/800 har stagnerat och är fortsatt sämre än beräknat. Man har nu för avsikt att koncentrera sig på ren teknologiförsäljning av ASIC-kretsar samt försäljning av C-Pen och C-Pen teknologi. "Vi har beställningar på våra kamerakretsar så att det räcker för tillverkning året ut, men det har inte kommit några nya order under våren. Därför varslar vi nu tjugo av trettio anställda i Lund", säger Christer Johansson, VD C Technologies, till Ny Teknik. Anotos fakturering för första halvåret uppgick till 99 (82) Mkr. Av omsättningen under perioden svarade C Technologies för 67 (66) Mkr, Anoto för 32 (15) Mkr och WeSpot 0 (1) Mkr.
Annons
Annons
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2