Annons
Annons
© SHT Smart High Tech
Teknik |

Smart High Tech får forskningsbidrag från Vinnova

Smart High Tech har fått ett forskningsbidrag från Vinnova för att ta fram både en testmetod och karaktärisering av grafenförstärkt material för kylning av framtida elektronikprodukter.

Dessa elektronikprodukter används typiskt i applikationer så som AI, 5G, Kraftelektronik och optoelektronik med effektutveckling mot flera tusen watt. Syftet med projektet är att ta fram en standardiserad testmetod för grafenförstärkt termiskt gränssnittsmaterial för produktkvalificering kring termisk prestanda för applikationer inom bland annat AI, det framgår av ett pressmeddelande.

Projektet är en del av Vinnovas satsning på små- och medelstora företag inom forskningsprogrammet "2D-TECH", som fokuserar på industriella tillämpningar av 2D-material som grafen. Programmet drivs i form av ett forskningscenter och leds av Chalmers Tekniska Högskola. Finansieringen sker via Vinnova, Chalmers och de deltagande företagen med en total budget på 210 miljoner kronor över 10 år. Smart High Tech är ett av företagen som deltar i centret.

Projektets beviljade totala budget är 2 miljoner kronor, varav Vinnovas bidrag till Smart High Tech är en miljon kronor.

– Projektet har stor betydelse för Smart High Techs förmåga att expandera marknaden med våra grafenförstärkta TIM. Utan välfungerande testmetoder som accepteras av branschen, är det i princip omöjligt att genomföra kvalificerade tester som kunden godkänner. Det här bidraget kommer att leda till ökad kompetens för företaget och stärka vår ledande position inom området samt befästa rollen som strategisk partner för de internationella storföretagen, säger Smart High Techs vd Lars Almhem i pressmeddelandet.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-2