Annons
Annons
© TrendForce
Analys |

ST fortsatt störst bland SiC-specialisterna

Enligt Trendforce fortsatte marknaden för kraftenheter baserade på kiselkarbid att visa upp stark tillväxt under 2023, drivet av ökningen av batteridrivna elfordon.

Ungefär 91,9 procent av marknadens totala intäkter kom från de fem största leverantörerna; ST satt på ledarposition med en marknadsandel på 32,6 procent, medan Onsemi tog ett par kliv från fjärde plats under 2022 till andra plats 2023.

TrendForces analys visar på att efterfrågan av AI-servrar och andra områden kommer att öka betydligt under 2024. Samtidigt kommer en märkbar avmattning i tillväxten av BEV-försäljning och minskande industriell efterfrågan påverka SiC-leveranskedjan negativt. Man räknar alltså med att den årliga tillväxttakten för industrins intäkter från kraftenheter baserade på kiselkarbid kommer att avta betydligt under 2024 jämfört med tidigare år.

ST, som är en stor producent av SiC MOSFETs för fordon, kommer att etablera kiselkarbidsfabrik i Catania, Italien, som förväntas vara operativ 2026. Dessutom planeras bolagets JV-anläggning som bildats tillsammans med Sanan Optoelectronics i Kina stå klar för användning vid slutet av året. 

Onsemis verksamhet dedikerad till kiselkarbid har utvecklats snabbt under de senaste åren, främst tack vare bolagets EliteSiC-serie för fordon. Onsemis kiselkarbids-waferfabrik avslutade en expansion tidigare under 2023 och planerar och övergå till 200mm-tillverkning nästa år.

Ungefär hälften av Infineons intäkter kopplat till kiselkarbid kommer från industrisektorn, men företagets huvudsakliga kund vid anläggningen i Kulim, Malaysia, SolarEdge, står inför utmaningar, något som också har påverkat Infineons verksamhet. Men om vi tittar på Infineons verksamhet inom fordonssektorn ser det desto bättre ut och växer starkt. Intressant nog positionerar Infineons tidigare eftersläpande kapacitetsexpansion företaget gynnsamt med tanke på marknadens motvind. Medan Infineon aggressivt främjar en bred leverantörsstruktur för att bibehålla stabilitet i leveranskedjan, saknar företaget egna tillverkningskapaciteter för kiselkarbidsbaserat kristallmaterial, något som de andra stora SiC-IDM:erna sitter på.

Under de senaste två åren har Wolfspeeds operativa misstag kostat företaget marknadsmöjligheter, något som lett till bakslag för bolagets kraftenhetsverksamhet. Trots detta sitter Wolfspeed fortfarande på en del ess i rockärmen, bolaget är trots allt världens största leverantör av kiselkarbidsmaterial, särskilt för MOSFET-substrat för fordonsapplikationer.

Med Wolfspeeds John Palmour-anläggning som snart ska börja produktion, förväntas materialkapaciteten öka avsevärt och påskynda kapacitetsnyttjandet vid bolagets "Mohawk Valley Fab". Men, Wolfspeed fortsätter att stångas med höga start- och inaktivitetskostnader, vilket belastar bolagets ekonomi. 

ROHM förvärvade nyligen Solar Frontiers anläggning i Kunitomi i Japan – vilket blir bolaget fjärde kiselkarbidsanläggning. Planen är att börja producera 200mm SiC-substrat i år, följt av kraftenheter. För att öka sin marknadsandel har företaget bildat långsiktiga partnerskap med fordonsföretag och Tier 1-leverantörer som Vitesco Technologies, Mazda och Geely.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-1