Annons
Annons
© IoT Sverige
Teknik |

Fortsatt finansiering för IoT Sverige

Det strategiskta innovationsprogrammet IoT Sverige har beviljats fortsatt finansiering för de tre sista åren.

Sedan starten 2014 har innovationsprogrammet IoT Sverige bidragit till både utveckling och förflyttning inom området. Det står klart sedan IoT Sverige fått höga betyg i senaste utvärderingen gjord av Sweco på uppdrag av finansiärerna Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Nu har IoT Sverige beviljats medel för den sista och avslutande etappen.

– Vi är stolta och glada över att få fortsatt förtroende. Vi har byggt upp en unik rörelse kring användningen av sakernas internet inom offentlig sektor. I ett större perspektiv bidrar IoT Sverige till att skapa en hållbar framtid där smarta samhällslösningar utgör en viktig kugge i hjulet, säger Catrin Ditz, programchef på IoT Sverige i ett pressmeddelande.

Under åren som gått har IoT Sverige finansierat cirka 140 projekt med närmare 350 miljoner kronor. Projektportföljen rymmer IoT-satsningar inom i princip alla samhällsområden. Från vård och hälsa till skola, klimat och smart stad-lösningar. Även strategiska satsningar kring upphandling, standardisering, interoperabilitet och cybersäkerhet ryms i portföljen.

Under programmets nu tre sista år kommer fokus ligga på att skapa strategiska samarbeten med potentiella aktörer som skulle kunna ta vid när IoT Sverige stänger 2026. Man menar att behovet av en nationell samlande kraft för Internet of Things är stort.

– Efter nio år är det tydligt att kommuner och regioner behöver få fortsatt stöd i dessa frågor som ofta har hög komplexitet. Vi har redan startat ett strategiskt arbete där vi samtalar med olika aktörer som skulle kunna driva våra frågor vidare, säger Azadeh Lithammer, styrelseordförande för IoT Sverige.

Man siktar på att fortsätta att skapa förutsättningar för samhällsnyttig IoT. Och man menar att en – viktig – del av arbetet framåt handlar om att fortsätta att hjälpa svenska IoT-företag ut på den europeiska marknaden.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-2