Annons
Annons
© blotty dreamstime.com
Analys |

Kraftigt nedgång på marknaden för värmepumpar

Försäljningen av värmepumpar minskade med 50 procent under andra kvartalet, visar branschstatistik.

Det uppger Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i ett pressmeddelande, men tillägger att jämförelsen kan vara lite missvisande då föregående år var ett exceptionellt år. 

De skriver vidare att en stor drivkraft att investera i en värmepump är att man kan bidra till ett minskat klimatavtryck i enlighet med EU:s mål och på samma gång sänka uppvärmningskostnaden. Osäkerhet kring konjunkturen i kombination med det höga ränteläget har gjort att beslutsprocesserna fortsatt är långa.

”Värmepumpar är en förutsättning för att kunna hantera klimatutmaningarna när samhället elektrifieras. Energi från de naturliga energikällorna sol, luft och vatten utnyttjas. Värmepumparna är också viktiga för att kunna ta tillvara restvärme från industri och fastigheter och därmed hjälpa till att energieffektivisera samhället”, säger Anders Mårtensson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i pressmeddelandet.

En del av nedgången uppges bero på en obalans i marknaden då mellanleden mellan tillverkare och installatörer minskar sina lager och avvaktar nybeställningar.

Försäljningen av Luft- och vattenvärmepumpar minskade med 41 procent under kvartalet, medan nedgången för Frånluftsvärmepumpar blev 70 procent. Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) noterades för en 35 procent lägre försäljning.

”När byggbranschen sviktar och nyinstallationer minskar så blir utbytesmarknad och service extra viktig för intäkter till kyl- och värmepumpsbranschen. Sverige är ett föregångsland när det gäller värmepumpar och det finns en mycket stor installerad bas av värmepumpar som gör att vi klarar oss bättre än många andra länder i Europa”, kommenterar Mattias Järvinen, branschutvecklare på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-1