Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 03 september 2003

EMC - växande marknad

Hårdare EU-direktiv och kompaktare elektronik gör att branschen tror på en fortsatt kraftig ökning inom EMC-skärmande produkter.

Nordiska elektronik- och telekomindustrier är idag stora användare av EMC-skydd (Electro Magnetic Compatibility) vid tillverkning och utveckling av komponenter och produkter. Hårdare EU-direktiv och allt kompaktare elektronik gör att branschen tror på en fortsatt kraftig ökning för denna marknad under de kommande åren. HP Etch AB i Järfälla nordväst om Stockholm är tillverkare av EMC-, EMI- och RFI-skärmande detaljer i nysilver, rostfritt och andra metalliska material, med eller utan ytbehandling. Jan Kilén, VD på HP Etch AB berättar att man märkt ett ökat intresse kring dessa produkter men säger samtidigt att det fortfarande är många företag som inte vet vart de kan vända sig när de är i behov av kundanpassade skärmningar. HP Etch tillverkar bl.a. skärmlister, skärmande väggar, ramar med avtagbara lock och skärmburkar, som alla konstruerats för att skydda elektroniska produkter från att påverkas av omgivande störande elektromagnetisk och radierande interferens och för att själv inte påverka annan elektronik. "Tillverkningen sker med högprecisionsetsning, vilket ger oss och kunden korta omloppstider och låg verktygskostnad. Det är särskilt intressant för företag, i samband med prototyp- och produktutveckling, att kunna få sina detaljer med kort varsel", säger Jan Kilén. "Beroende på kundernas behov och detaljernas konstruktion är etsning en konkurrenskraftig metod även vid massproduktion. Dessutom kan vi i många fall hjälpa kunderna till kostnadsbesparingar genom att bidra med råd vid produktens konstruktion för att nå optimal tillverkningsbarhet" fortsätter Jan. "Visst märkte vi en volymminskning på vissa EMC-skärmande produkter till följd av telekomnedgången, men det har kompenserats av ett stadigt växande antal nya kunder. Marknaden för EMC-skärmningar i Sverige beräknas idag till cirka 40 miljoner kronor per år på den svenska marknaden men allt tyder på en betydande ökning de närmaste åren", avslutar Jan. Bland de större kunderna hos HP Etch återfinns bl.a. Allgon, Elcoteq, Ericsson, Flextronics, LGP och NOTE. hpetch hp - etch
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2