Annons
Annons
Annons
Annons
Peter<br>Wahlberg Mönsterkort | 08 september 2003

Ideel Förening för Mikrovåg

Microwave Road är en ny ideel förening skapad genom ett engagemang som mobiliserades genom ansökan till Vinnovas tillväxtprogram. Den har en koncentratin av mikrovågsföretag i regionen mellan Göteborg och Jönköping.

Microwave Road är delvis finansierad av Västra Götalands regionutvecklingsnämnd. Dessa ser mikrovågstekniken som ett prioriterat område. Meningen är att Microwave Road ska binda samman aktörerna i värdekedjan för att minska tiden från produktidé till marknad. Mikrovågsteknik är ett regionalt styrkeområde längs riksväg 40 med stor tillväxtpotential. Den funktionella regionen benämns Microwave Road. &quot;Visionen är att skapa en internationellt ledande region för utbildning, utveckling och produktion av mikrovågsprodukter&quot;, säger Peter Wahlberg, VD och processledare för Microwave Road. Kompetens och näringsliv utvecklas genom att skapa effektiv samverkan mellan aktörerna i regionen. Teknisk och affärsmässig samverkan sker genom skapande av gemensamma teknikplattformar för nya mikrovågsapplikationer. På tio års sikt ska antalet anställda fördubblas, fler och större företag skapas samt omsättningen femdubblas i denna mikrovågsregion. Klusterkonceptet Microwave Road ingår i Sveriges Verkstadsindustriers (VI) PULS-koncept för att öka svensk elektronikproduktions konkurrenskraft. Med mikrovågor avses elektromagnetiska vågor med en frekvens i området 300 MHz upp till 30 GHz. Mikrovågsteknik omfattar i sin tur en mängd discipliner: material, komponenter, kretsar, antenner, byggsätt, system, transmission, mätteknik etc. Trådlös kommunikation är ett område där mikrovågsteknik visat sig exceptionellt framgångsrikt, till exempel mobiltelefonisystem och på senare tid trådlösa nätverk. Men mikrovågsteknik har även viktiga tillämpningar inom försvar, rymd, radar, navigation, fordonsteknik, sensorer och medicinska tillämpningar. Figuren nedan visar frekvenser för såväl befintliga som potentiella tillämpningar. Dagens volymapplikationer ligger i de lägre banden, 5 GHz och nedåt. Exempel återfinns inom NMT, GSM, UMTS, GPS, Bluetooth, WLAN och mikrovågsugnar. Hos företag inriktade på den kommersiella marknaden konstrueras vanligtvis mikrovågssystem upp till 38 GHz. Inom försvars- och rymdelektronik kan applikationer sträcka sig över 100 GHz. I klustret Microwave Road har flera företag på området visat intresse att delta. 20 företag (varav 17 är små eller medelstora): Ericsson AB, Ericsson Microwave Systems, Saab Ericsson Space, Viking Microwave, Allgon Microwave, Omnisys Instruments, Saab Marine Electronics, Saab Combitech, Sensys Traffic, Combitech Traffic Systems, Mitec-NOTE, Sivers Ima, Norse, Ranatec Instrument, Kitron Development, Kitron Microelectronics, Elektrotryck, Bluetest, Comhat-Provexa, Vantico, October Biometrics och Frontside Electronics. Sex industriinstitut: IVF, IMEGO, SP, ACREO, SIK och SCI (Svenska Keraminstitutet). Fyra högskolor/universitet: Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Högskolan i Jönköping. Två industriella utvecklingscentra: IUC Sjuhärad och IUC Jönköping. Ett 20-tal kommuner: 13 kommuner i Business Region Göteborg (BRG), 7 kommuner i Sjuhärads Kommunalförbund Sjuhärad samt Jönköpings kommun. Om du är intresserad av att deltaga i Microwave Road, kontakta då Peter Wahlberg eller någon av de övriga ansvariga, se nedan.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1