Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 september 2003

Ny affärsmodell - varslar 10 pers

Viking Telecoms styrelse har fastlagt en ny affärsmodell och tillhörande affärsplan som ett led i anpassning till de förändrade förhållandena på telekommarknaden.

Den under sommaren utförda strategianalysen har resulterat i en ny affärsplan som Viking Telecoms styrelse nu fastlagt. Den nya modellen berör affärsområdet Telecom och utgår från det faktum att Viking har unik mjukvara och kompetens inom området för avancerade tjänster inom det fasta telenätet. Förändringen innebär att Viking Telecom kommer att fokusera på att sälja dessa unika produkter till teleoperatörer och leverantörer av avancerade telefoner och terminaler. Detta ger en betydligt bredare marknad att agera på, samtidigt som risker och kostnader förknippade med hårdvaruutveckling och lagerhållning väsentligt reduceras. Anpassningen till den nya affärsplanen innebär såväl organisatoriska förändringar som personalreduceringar om ca 10 personer. MBL-förhandlingar rörande dessa har inletts. Affärsområdet Microwave berörs inte av dessa förändringar.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1