Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 september 2003

Axis aviserar besparingsprogram

Axis Communications avser genomföra ett besparingsprogram. Programmet ska minska kostnaderna med 15 miljoner kronor på årsbasis och det kan leda till personalminskningar med cirka 10 procent i Lund.

Axis har under de två senaste åren kunnat redovisa tillväxt inom produktområdet Video, samtidigt har det samlade resultatet tyngts av en svag marknad för de mer traditionella IT-produkterna. Konjunkturläget har föranlett en kontinuerlig översyn av olika kostnader vilket bland annat inneburit en minskning av antalet konsulter under första halvåret 2003. "Även om vissa konjunktursignaler nu indikerar en långsam återhämtning på flera marknader, ser vi en fortsatt stor återhållsamhet vad gäller IT-investeringar," säger Axis VD, Ray Mauritsson."Mot bakgrund av detta väljer vi att genomföra ytterligare besparingar för att säkerställa en långsiktig stabil och positiv utveckling". Målsättningen är att genomföra besparingar i storleksordningen 15 miljoner kronor på årsbasis. Beslut har fattats att kalla till fackliga förhandlingar då åtgärdsprogrammet bland annat kan komma att medföra personalminskningar med cirka 10 procent i Lund. Besparingarna beräknas ge effekt under 2004. Axis avser genomföra ett besparingsprogram under det fjärde kvartalet 2003.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2