Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 juli 2000

PartnerTech genomför industrialiseringsprojekt

PartnerTech har utsetts till partner i ett industrialiseringsprojekt avseende ett antal TMA-enheter till Ericsson Radio Access.

Projektet resulterade i juni månad i serieproduktion. TMA (Tower Mounted Amplifier) är masttoppsförstärkare för radiosignaler från mobiltelefoner. Projektet beräknas på årsbasis omsätta ca 120 miljoner kronor. Industrialisering omfattar en mängd olika moment. Först måste det finnas en fungerande prototyp. Därefter genomgår produkten en rad olika faser fram till serieproduktion och färdig produkt. Den skall uppfylla krav från myndigheterna och anpassas till en kostnadseffektiv tillverkning. I många fall skall lämpliga leverantörer väljas ut för material- och komponentförsörjning. Logistikfrågor skall lösas rörande både produktionsresurser och utleveranser till kund. Kvalitets- och miljöaspekter genomsyrar naturligtvis också projekten. Genom PartnerTechs tidiga medverkan i ett projekt kan alla dessa moment vägas in tidigt i konstruktionsstadiet. "Time to market" reduceras därmed väsentligt liksom totalkostnaden då dyrbara omkonstruktioner kan undvikas.
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1