Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 18 september 2003

Anoto sparkar vart tredje

Anoto reducerar kostnaderna ytterligare, med en minskning av personalstyrkan som följd. Företaget varslar ett femtiotal personer.

Personalnedskärningen föranleds av att mycket av basutvecklingen är slutförd och att Anoto:s partners gör en allt större del av produktutvecklingen och industrialiseringen. Personalminskningen bidrar till att kostnadsmassan gradvis reduceras till ca 11 MSEK per månad för koncernen. Full effekt av besparingsprogrammet uppnås från och med andra kvartalet 2004. "Vår bedömning är att personalminskningen kommer att omfatta ett femtiotal personer. Naturligtvis är det tråkigt att behöva säga upp medarbetare, men vi måste anpassa vår kostnadsnivå för att snabbast möjligt uppnå lönsamhet och ge Anoto uthållighet," säger Örjan Johansson, VD, Anoto Group AB. Kostnaderna för personalminskningen uppskattas till maximalt 50 MSEK som i huvudsak kommer att belasta tredje kvartalet 2003. Prognosen för positivt kassaflöde andra halvåret 2004 för koncernen förändras inte. "Vi vill betona att Anoto kommer att kunna fortsätta samtliga kundåtaganden. Generellt har våra partners en betydligt aktivare roll idag, både vad gäller utveckling av egna produkter och för att driva tjänsteanvändandet av digitala tjänster med Anoto funktionalitet. Detta bidrar till att Anoto alltmer blir en renodlad teknologileverantör," säger Örjan Johansson.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1