Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 30 september 2003

Fingerprint och Comex utökar licensen

Fingerprint Cards och Comex Electronics AB utökar licensen till nya marknader och produkter.

Fingerprint Cards och Comex Electronics AB, Stockholm, har avtalat om utökad licens för nya marknader och produkter. Emedan det avtal parterna tidigare ingått endast täckte ett certifierat högsäkerhetssystem för Försvarets Materielverk omfattar det nu ingångna avtalet även försvarsmyndigheter i andra länder. Den utökade licensen inkluderar även en civil version av det integrerade biometriska system som testats och certifierats för den svenska myndigheten. Comex Electronics har redan utvecklat och påbörjat leverans av ett "match-on-card" system med Fingerprint Cards teknik som ger access till datorer och datornätverk. Systemet är baserat på ett smart kort och fingerverifiering, där kortinnehavarens fingermönster på ett säkert sätt verifieras i det smarta kortet. Comex Electronics applikation förenar två säkerhetstekniker: Fingerprint Cards inbyggda system för fingerverifiering och det ledande Javakortets smartkort-plattform som i detta fall levereras av Oberthur Card Systems, världsledande leverantör av chipkort. Fingerprint Cards matchningsalgoritm är implementerad i varje kort, innebärande att matchning av individens fingermönster och beslut om identitet sker inne i kortet. Det smarta kortet lagrar, på ett säkert sätt, all data om kortinnehavarens fingermönster, uppgifter om viktiga behörigheter samt en digital signatur. Fingerprint Cards levererar även all biometrisk hårdvara i form av fingersensorer och processorer som integreras i de kortläsare som utvecklas av Comex Electronics. Den utökade licens parterna nu tecknat ger Comex Electronics rätt att sälja sin produkt genom regionala systemintegratörer i hela världen. För att möjliggöra försäljning till NATO-länder omfattar licensen även Cominvest Systems (UK) Ltd som är en nära samarbetspartner till Comex Electronics.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1