Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 oktober 2003

ems-ALLIANCE presenterar affärsmodell

I samband med att NOTE under förra veckan återinvigde sin eldhärjade fabrik i Lund, träffades det globala nätverket ems-ALLIANCE för en presentation av sin affärsmodell.

Under dagarna hos NOTE Xperi i Lund träffade ett 70-tal svenska och internationella företag EMS-leverantörer för diskussioner om materialanskaffning och global elektronikproduktion. Alliansen presenterade också sin operativa modell för anskaffning och lågproduktions-kostnad. Alliansen representerades av sina medlemmar från Brasilien, Indien, Italien, Kina, Sverige och USA. - Global materialanskaffning diskuteras mycket av tillverkarna nu, sade Marina Filipsson, ordförande i ems-ALLIANCE. - Många av dessa företag säker nu alternativa lösningar för att sänka material- och produktionskostnaderna. Under mötet i Lund har vi fått möjligheter att diskutera trender och utbyta idéer. I ljuset av den nuvarande situationen på marknaden är originaltillverkarna angelägna om att diskutera kreativa kostnadslösningar, fortsätter Marina. Enligt Marina Filipsson, blir den första operativa Alliansmodellen, som först introduceras av NOTE AB i Sverige, för närvarande utökad till de andra fem företagen inom Alliansgruppen. - Ett av våra huvudmål är att som EMS-leverantör kunna erbjuda våra klienter en konkurrenskraftig fördel i form av lägsta möjliga kostnad för material och produktion, berättar Sten Dybeck, styrelseordföranden för NOTE. Alliansmodellen har underlättat för NOTEs kunder att uppnå effektivitet och tillväxt, vilket också möjliggör tillväxten av vårt eget företag, fortsätter Sten Dybeck. Nu överför vi detta "recept" för effektivitet och tillväxt till våra partners inom Alliansen så att de kan erbjuda samma fördelar till sina kunder, avslutar Sten Dybeck. Konferensen inleddes med att banden klipptes till NOTE Xperis nya fabrik. Fabriken eldhärjades i februari i år och nyinvigdes nu med pompa och ståt. - Den nya fabriken är helt anpassad efter våra kunders krav på flexibilitet och nytänkande, berättar NOTE Xperis VD, Kjell-Åke Andersson. Mitt i fabrikslokalerna ligger vårt NOTE Lab, och fabriken är kompletterad med en Center of Excellence inom främst medicinteknik, avslutar Kjell-Åke.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2