Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 oktober 2003

Ny kondensationsugn för blyfritt

ECM Condenso har presenterat en ny kondensationsugn där omsmältningen sker i en sluten kammare med total temperaturkontroll.

Uppvärmningen i ugnen sker genom förångning av en mindre mängd värmeöverförings vätska i kammaren. Ångan säkerställer både en inert atmosfär och igenom kondesation, en värmeöverföring till alla komponenter. Efter att alla komponenter och bärare är upphettade och omsmältning skett så evakueras kammaren med vacuum och vätskan går tillbaka till tanken via filter. Detta skyddar miljön och reducerar åtgången av vätska till ett minimum. Ugnen finns i två olika utföranden, som batch och som in-line för kondensationslödning. Frånvaron av ånga i den slutna kammaren när cykeln är klar möjliggör användning av sidodörrar i in-line ugnen. Inget kvävgas behövs. System säkerställer omsmältning av olika legeringar vid en temperatur av 5-10 grader Celsius över smältpunkt. Detta lämpar sig särskilt bra vid blyfria legeringar. ECM Condenso marknadsförs i norden av Tecono/ESD-Center. Tecono har hittills fått en order på ugnen från SaabTech.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2