Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 oktober 2003

Beijer Electronics omorganiserar

Beijer Electronics inför en ny organisation och initierar ett åtgärdsprogram inom Automation. 15 anställda varslas.

Syftet är att skapa en effektivare och mer samordnad organisation, sänka kostnadsmassan och öka den långsiktiga konkurrenskraften. Målet är att minska kostnaderna med cirka tio mkr på årsbasis. Den nya organisationen berör i första hand Automations svenska verksamhet men det kommer även att ske en samordning mellan bolagen i Sverige, Norge och Finland på marknadssidan samt inom lager/logistik och inköp. Omorganisationen går ut på att nuvarande produktområden inom Automation struktureras om till en marknads- och en teknikavdelning. Den nya organisationen innebär att en ny marknadsenhet för hela Norden skapas, med ansvar för marknad och produkter i Sverige, Norge och Finland. Dessutom inrättas ett nytt nordiskt logistiksystem med ansvar för centrala inköp, gemensamt ordersystem och centrallager. En ny teknikavdelning bildas, med ansvar för support, utbildning och service. Omorganisationen medför en viss övertalighet personalmässigt. Beijer Electronics har därför initierat ett åtgärdsprogram som innebär att omkring 15 medarbetare berörs. En del av neddragningarna kommer att ske genom naturlig avgång. Programmet beräknas sänka kostnaderna med cirka tio mkr på årsbasis räknat på nuvarande kostnadsmassa. Beijer Electronics redovisar i sin delårsrapport ett resultat efter skatt på 17,1 miljoner kronor (19,9) för årets första nio månader. Nettoomsättningen blev 327 Mkr (313).
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1