Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 24 oktober 2003

Förlust för Sensys Traffic

Sensys Traffic, som tillverkar utrustning för trafikövervakning fortsätter att gå med förlust.

För årets nio första månader redovisar företaget en förlust före skatt på 8,9 miljoner kronor, vilket är lägre än under motsvarande period förra året. Sensys skriver i sin delårsrapport att dess utvecklade teknik fungerar väl men kräver ofta anpassningar till lokala förhållanden. Det är svårt att bedöma graden av anpassningar vilket påverkar leveranstider och kan förskjuta leverans och fakturering. Flertalet av Sensys distributörer arbetar med tenderupphandlingar, ett faktum som gör det svårt att säkerställa när i tiden slutkunden fattar beslut. Sensys är fortfarande i ett marknadsmässigt uppbyggnadsskede med ett relativt litet antal utstående offerter varför en förskjutning i tiden för ett enskilt projekt får stora effekter på lämnade kortsiktiga målsättningar.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2