Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 oktober 2003

Fortsatt tufft för Viking

Viking Telecom redovisar i sin delårsrapport ett resultat före skatt på -59,5 miljoner kronor under perioden januari till september 2003 (-36,3).

Nettoomsättningen blev 58,8 miljoner kronor (139). Under tredje kvartalet blev resultatet före skatt -29,1 miljoner kronor (-20,0) medan omsättningen uppgick till 16,8 miljoner kronor (17,6). Bolaget skriver i sin delårsrapport att resultatet och omsättningen för perioden är fortfarande på en klart otillfredsställande nivå. Det omstruktureringsprogram som presenterades i förra kvartalsrapporten har genomförts. Personalstyrkan inom affärsområdet Telecom har reducerats med 12 personer vilket innebär minskade kostnader om ca 6 miljoner kronor på årsbasis. Telekommarknaden har varit fortsatt svag under tredje kvartalet och operatörerna fortsätter att vara restriktiva med nya investeringar. Bolagets orderingång har varit svag under det tredje kvartalet och det har varit svårt att få till avslut på affärer. Intresset för produkterna och systemen är dock fortfarande stort och förhandlingar pågår med ett antal nya potentiella kunder och partners. Bolaget har fått ett antal tilläggsbeställningar på befintliga produkter. Vidare har fler mobiloperatörer visat intresse för terminering av SMS i fasta nätet med hjälp av bolagets "Text-Till-Tal"-system. Inom affärsområdet Microwave har ytterligare order tagits, både lokalt i Sverige och på den Europeiska marknaden. Viking ser ett klart intresse från större aktörer på marknaden för vår mikrovågs teknologi.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2