Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 27 oktober 2003

Nya nätverksbaserade försvaret

Ericsson och Saab har tillsammans med samarbetspartners blivit valda av Försvarets materielverk för att utveckla grunderna för det framtida nätverksbaserade försvaret.

De framtida försvarslösningarna innehåller ett nytänkande med användning av civilt utvecklad teknik där nya och befintliga försvarssystem anpassas för att ingå i ett integrerat försvar. FMV:s beställning omfattar framtagning av regler för design och tekniska specifikationer för hur systemen ska byggas upp. Ett arbete som ska vara klart år 2006. Arbetet kommer att ledas av Saab och Ericssons nybildade, samägda bolag "Saab Ericsson Network Based Defence Innovation" som ägs till 60 procent av Saab och 40 procent av Ericsson. Samarbetspartners är IBM, som bidrar med erfarenheter från att utforma stora komplexa lösningar baserade på informationsteknologi, och Boeing, som är en ledande aktör inom utvecklingen av framtida försvarssystem i USA. Utvecklingsarbetet kommer att utföras på de samarbetande företagens utvecklings- och forskningsavdelningar. Den arkitektur som tas fram ska göra det möjligt för enheterna inom Försvarsmakten att utbyta information för att kunna samverka med varandra nationellt och internationellt. De lösningar som väljs kan även komma att nyttjas för nätverkssystem inom andra delar av samhället.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1